ซัมซุงรุกหนักตลาดองค์กรกลุ่มการศึกษาจับมือเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ Born และ DSP Group เปิดตัวโซลูชันเพื่อการเรียนรู้สุดไฮเทค “Edu Cloud” และ “Witz School”

โดย nookzz | 26 มีนาคม 2556 เมื่อ 14:18 น. | อ่าน 70

ผู้บริหารซัมซุงโชว์โซลูชันเพื่อการเรียนรู้สุดไฮเทค  “Witz School”ซัมซุงขยายฐานลูกค้าองค์กรกลุ่มการศึกษาต่อเนื่อง จับมือพันธมิตรรายใหญ่ เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ Born และ Digital Education เปิดตัวโซลูชันเพื่อการเรียนรู้สุดไฮเทค “Edu Cloud” และ “Witz School” เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับวัยเรียนตั้งแต่นักเรียนชั้นประถม มัธยมไปจนถึงนักศึกษาระดับปริญญา เพื่อยกระดับการศึกษาไทยในยุคดิจิตอล

นายบุญเลิศ วิบูลเกียรติ รองประธานธุรกิจลูกค้าองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่า “ซัมซุง ผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลกเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่จะสามารถช่วยพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษาในประเทศไทย ยกระดับให้การศึกษาไทยสู่ก้าวความเป็นเลิศในยุคดิจิตอล ล่าสุดซัมซุงรุกตลาดธุรกิจลูกค้าองค์กร (B2B – Business to Business) กลุ่มการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเสนอโซลูชันเพื่อการเรียนรู้สุดไฮเทคอย่าง Edu Cloud” และWitz School” ที่ได้ร่วมมือกับบริษัทผู้พัฒนาแอพพลิเคชันอย่าง  Born และDigital Education ผ่านนวัตกรรมของซัมซุง ไม่ว่าจะเป็น ซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 10.1 และ ซัมซุง กาแล็คซี่ แท็บ 2 10.1 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กวัยเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมร่วมมือกับเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ในฐานะผู้จัดจำหน่ายเพื่อขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง ซัมซุงเชื่อมั่นว่าโซลูชันที่เรานำเสนอนี้จะช่วยผลักดันการเรียนรู้ของเด็กไทยให้มีคุณภาพมากขึ้น สร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่สนุก น่าสนใจ มีประสิทธิภาพ และไม่จำกัดอยู่แค่ภายในห้องเรียนเท่านั้น ตรงตามคอนเซ็ปต์ “Anywhere, Anytime – เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา”

นายธีรพล เกียรติสุรนนท์ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ในฐานะผู้นำด้านการผลิต การจัดจำหน่ายสินค้าและการกระจายสินค้าหลากหลายประเภทมุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้ถึงมือผู้บริโภค และเพื่อรองรับรูปแบบการเรียนการสอนในยุคดิจิตอลที่ รวมถึงความแข็งแกร่งของเราเองในตลาดการศึกษา จากทั้งช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วประเทศของสินค้าประเภทเครื่องเขียน และจุดกระจายสินค้าของบริษัทในเครืออย่าง เอเชียบุ๊คส์ ทำให้ เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ มองเห็นถึงอาวุธ เครื่องมือใหม่ๆ ที่ต้องการนำเสนอให้แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เบอร์ลี่ ยุคเกอร์จึงเข้าร่วมพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดการศึกษา โดยถือเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว สำหรับสินค้า 2 ประเภท คือ “Witz School” มุ่งเน้นการเจาะตลาดประถมศึกษาและ “Edu Cloud” มุ่งเน้นการเจาะตลาดมัธยมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ในฐานะของผู้จัดจำหน่าย และผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ในครั้งนี้เชื่อว่าด้วยนวัตกรรมเพื่อการศึกษาล่าสุดที่เราได้ร่วมกันนำเสนอจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ในประเทศไทยให้ทันสมัยมากขึ้น”

นายสุพล ตันติศิริวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บอร์น จำกัด กล่าวว่า “บอร์นและซัมซุงร่วมกันพัฒนา บริการซอฟต์แวร์ด้านการศึกษารูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อว่า “Edu Cloud” ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะนำแท็บเล็ตซัมซุงมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปผ่านระบบ Cloud Computing ของบอร์น เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน รวมถึงผู้ปกครองและเพื่อนร่วมชั้นให้มากขึ้น โดยอิงกับระบบ LMS (Learning Management System) ที่สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ใช้อยู่บน MOODLE รูปแบบการจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ แต่ซอฟแวร์ที่เราพัฒนาขึ้นมานั้นจะเป็นการต่อยอด MOODLE ให้มีประสิทธิภาพขึ้นไปอีก ด้วยการพัฒนา Mobile Application ที่ชื่อ Edu App ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาและทบทวนเนื้อหาได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเสริมการเรียนรู้ได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นกว่าการใช้ระบบ E-Learning ทั่วไป”

“นวัตกรรม Creative Content ภายใต้ชื่อ Witz School เป็น Learning App Solution ที่ประกอบด้วยแอพพลิเคชันการเรียนรู้ถึง 7 แอพย่อยๆ ด้วยกัน ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งแอพนี้จะช่วยใช้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยแท็บเล็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งแอพทั้งหมดจะเข้ามาตอบโจทย์การจัดการศึกษาด้วยแท็บเล็ตในทุกมิติ  อาทิ เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้ (Learning Media) สื่อประกอบการสอน (Instruction Media) และเป็นสื่อให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Construction Media) ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนอย่างครบครัน  นอกจากนี้เด็กยังได้ความรู้ควบคู่ความสนุกสนาน เป็นการเรียนได้ทั้งในและนอกห้องเรียน ทั้งยังสามารถสร้างส่วนร่วมกันระหว่าง เด็ก ผู้ปกครอง และครูอีกด้วย” นายฉัตรชัย เลิศวิริยะภากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท Digital Education จำกัด กล่าวปิดท้าย

About Author

nookzz

nookzz

Partners