ฟูจิ ซีร็อกซ์ แต่งตั้ง ที.เค.เอส เป็นตัวแทนจำหน่ายหลักธุรกิจกระดาษในไทย เน้นสร้างแบรนด์และเพิ่มรายได้ให้คู่ค้าทั่วประเทศ

โดย nookzz | 26 กุมภาพันธ์ 2557 เมื่อ 12:00 น. | อ่าน 36

FXPC__Paper Launchกลุ่มธุรกิจพรินเตอร์ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมการพิมพ์ระดับโลก ประกาศแต่งตั้ง บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจำหน่ายกระดาษพิมพ์ภายใต้แบรนด์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ เป็นรายแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมแนะนำกระดาษคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2 รุ่นแรก คือ รุ่น ‘Premium Paper’ และรุ่น ‘Everyday Paper’ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนจาก FSC (Forest Stewardship Council) ตอบสนองความต้องการของสำนักงานยุคใหม่ โดยเน้นการสร้างแบรนด์ให้กับ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ไปพร้อมๆ กับร่วมพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาดกับคู่ค้าในปีนี้
ในภาพ นายอนุชิต บุญญลักษม์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานขายและการตลาด บริษัท ซินเน็ค ประเทศไทย (จำกัด) มหาชน (คนที่สองจากซ้าย) นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี (จำกัด) มหาชน (คนกลาง) และ นายรังสรรค์ นรัจฉริยางกูร ผู้จัดการประจำประเทศไทย กลุ่มธุรกิจพรินเตอร์ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (คนที่สองจากขวา)

About Author

nookzz

nookzz

Partners