ทรู แต่งตั้งนายนพปฎล เดชอุดม เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินคนใหม่ มีผลตั้งแต่ต้นปี 2551

โดย shyboy | 14 ตุลาคม 2550 เมื่อ 04:34 น. | อ่าน 919
ทรูแต่งตั้ง นายนพปฏดล เดชอุดม เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินคนใหม่ ให้มีผลตั้งแต่มกราคม 2551

วันที่ 11 ตุลาคม 2550 นายศุภชัย  เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น แจ้งการแต่งตั้ง นายนพปฎล เดชอุดม เป็นรองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2550  ทั้งนี้ นายนพปฎล จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินในต้นปี 2551  เพื่อแทนนายวิลเลียม อี. แฮริส ซึ่งจะลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่สิ้นปี 2550  เพื่อเดินทางกลับไปสมทบกับครอบครัวที่อเมริกา   


 


นายวิลเลียม อี. แฮริส เริ่มต้นทำงานกับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น  ตั้งแต่ปี 2542  โดยเป็นผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัทเวอร์ไรซอน  ซึ่งเคยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ    และต่อมาได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินของ  บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น  ตั้งแต่ปี 2544  เป็นต้นมา   นายแฮริสมีความประสงค์จะลาออกเพื่อมีเวลาให้กับครอบครัวซึ่งปัจจุบันได้ย้ายกลับไปสหรัฐอเมริกาแล้ว  อย่างไรก็ตาม  นายแฮริส  ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหลักๆ ของกลุ่มทรู  รวมทั้งบริษัท ทรูมูฟ


 


นายนพปฎล เดชอุดม ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการทั่วไป True Online ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ในช่วงจากนี้ไปจนถึงสิ้นปี 2550  นายนพปฎลและนายแฮริสจะทำงานร่วมกันเพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น โดยนายนพปฎลจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ต้นปี 2551 เป็นต้นไป


 


นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร   บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น  กล่าวขอบคุณนายแฮริสที่ได้ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจทำงานให้บริษัทอย่างเต็มที่


 


“ในช่วงเวลาที่ผ่านมา  คุณบิลปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินให้กับบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง   ดังนั้น  การลาออกในครั้งนี้  บริษัทฯ จึงรู้สึกเสียดายมาก แต่ก็เข้าใจถึงเหตุผลของการลาออกเป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตาม  คุณบิลก็ยังคงร่วมงานในฐานะกรรมการของบริษัทย่อยหลักๆ ของกลุ่มทรู  รวมทั้งบริษัท ทรูมูฟ และบริษัททรูวิชั่นส์ ”


 


“ในขณะเดียวกันผมก็มั่นใจว่า  คุณนพปฎล ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้และประสบการณ์ทั้งในด้านการเงินและด้านธุรกิจหลักของกลุ่ม  จะสามารถทำหน้าที่ CFO คนใหม่ได้อย่างดียิ่ง และในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา   คุณนพปฎลมีบทบาทสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และงานที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งร่วมปฏิบัติงานด้านการเงินกับคุณบิลจนประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญ ในการวางรากฐานและผลักดันธุรกิจบรอดแบนด์ของบริษัทให้เติบโตต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว”


 


ก่อนจะมาร่วมงานกับบริษัทฯ  นายนพปฎลดำรงตำแหน่ง Group Managing Director บริษัท Siam TV and Communications Co., Ltd


 


นายนพปฎลจบการศึกษาในระดับปริญญาโท  ด้านบริหารธุรกิจจาก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเครื่องกล จาก Rensselaer Polytechnic Institute นิวยอร์ค  ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์  นายนพปฎลได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาในปีสุดท้าย  Wharton School of the University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา


 


นายแฮริสกล่าวว่า  การตัดสินใจลาออกในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ   “ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปีที่ผ่านมา  ผมขอเรียนว่า  ผมสนุกกับการทำงานที่ทรู    ซึ่งมีคุณค่าและน่าประทับใจยิ่ง  เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สถานภาพทางการเงินของบริษัทมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง    ขณะนี้ สถานภาพทางการเงินของทรู นอกจากจะมีความแข็งแกร่งขึ้นแล้ว  ยังมีโครงสร้างธุรกิจที่หลากหลายยิ่งขึ้น  ทำให้ผมรู้สึกสบายใจและไม่มีข้อกังวลใดๆ  ที่จะขอใช้เวลาที่เหลือในการทุ่มเทให้กับครอบครัวของผม”


 


“ที่นี่คือบ้านหลังที่ 2 ของคุณบิล เรายินดีต้อนรับคุณบิลกลับเมืองไทยและกลับมาที่ทรูเสมอ” นายศุภชัยกล่าวปิดท้าย     

About Author

shyboy

shyboy

Partners