ดีแทคหนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ความช่วยเหลือเด็กติดเชื้อเอชไอวีบ้านแกร์ด้า

โดย shyboy | 26 กันยายน 2550 เมื่อ 01:09 น. | อ่าน 20
ดีแทค จัดทำโครงการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน จัดทำบ่อปลาและแปลงเกษตร เพื่อช่วยลดรายจ่ายให้กับบ้านแกร์ด้า ในความดูแลของมูลนิธิสิทธิเด็ก

ดีแทคหนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ความช่วยเหลือเด็กติดเชื้อเอชไอวีบ้านแกร์ด้า

 

25 กันยายน 2550 – บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค จัดทำโครงการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน จัดทำบ่อปลาและแปลงเกษตร เพื่อช่วยลดรายจ่ายให้กับบ้านแกร์ด้า ในความดูแลของมูลนิธิสิทธิเด็ก อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี เพื่อสานตาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ในการทำโครงการดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อันเป็นปรัชญาการดำเนินธุรกิจดีแทค

 

การให้ความช่วยเด็กบ้านแกร์ด้าในครั้งนี้ ดีแทคเน้นการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบพึ่งพาตนเอง โดยสนับสนุนให้บ้านแกร์ด้าสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนที่ต้องดูแลเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยดีแทคได้จัดโครงการฝึกอบรมและสาธิตการผลิตน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า ปุ๋ยหมักชีวภาพที่สามารถใช้งานได้สารพัดประโยชน์ เช่นผลิตเป็นปุ๋ยรดน้ำต้นไม้แบบปลอดสารเคมี ทั้งสามารถใช้เป็นน้ำยาซักล้างเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่รวมทั้งอาสาสมัครของบ้านแกร์ด้าได้เข้าโครงการเรียนรู้ร่วมกัน จนกระทั่งสามารถทำใช้ได้ด้วยตนเอง โดยมีต้นทุนต่ำ และยังได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี ช่วยลดค่าใช้จ่ายของบ้านฯ ได้ในระยะยาว

 

นอกจากการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว ดีแทคยังได้สนับสนุนงบประมาณในการริเริ่มทำบ่อปลา และแปลงผักตามแนวเกษตรอินทรีย์  ซึ่งจะเป็นโครงการสนับสนุนการพึ่งพาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้บ้านแกร์ด้ามีของใช้ในครัวเรือนภายในหนึ่งวัน มีผักประเภทผักบุ้งจีน มะเขือ และพริก ไว้รับประทานภายในหนึ่งเดือน มีน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้ภายในหนึ่งเดือน และภายในสองเดือนจะมีผักอื่นๆ เช่นถั่วฝักยาว บวบ แตงกวา มาสำหรับเป็นอาหารสำหรับเด็กๆ และอาสาสมัครซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีเช่นกัน ที่มาทำหน้าที่พ่อและแม่ให้กับเด็ก ๆ ในโครงการ

 

บ้านแกร์ด้า เป็นโครงการที่จัดตั้งเพื่อดูแลเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี (เอดส์) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2536 อยู่ที่ โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี อยู่ในความดูแลของมูลนิธิสิทธิเด็ก ดำเนินการให้ความช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้าติดเชื้อเอชไอวี อายุระหว่าง 2 – 15 ปี ทั้งหญิงและชาย จำนวนประมาณ 73 คน ปัจจุบัน บ้านแกร์ด้ามีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและดูแลเด็กหลายแสนบาทต่อเดือน โดยพึ่งพารายได้ส่วนใหญ่มาจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา

 

นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือบ้านแกร์ด้าแล้ว ดีแทคยังมีนโยบายที่จะขยายผลการทำโครงการดังกล่าว ไปยังพื้นที่และหน่วยงานอื่นๆ ที่ยังขาดแคลน และต้องการเรียนรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับปรัชญาการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเพื่อตอกย้ำอุดมการณ์และแนวทางการทำกิจกรรมเพื่อสังคมตามแนวทางดังกล่าวที่ดำเนินการมาตลอดควบคู่กับการทำธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ จริงใจ และมีคุณธรรมที่ดีแทคยึดมั่นเสมอมา.

About Author

shyboy

shyboy

Partners