ร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station จัดโครงการ “80 วัน 80 ความดี” เฟ้นหาแบบอย่างความดีจากทั่วทุกภาคของไทย

โดย shyboy | 18 กันยายน 2550 เมื่อ 02:10 น. | อ่าน 8
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station ส่วนภูมิภาค สานต่อกิจกรรมสร้างเครือข่ายความสุขและความดี เปิดตัวโครงการ “80 วัน 80 ความดี”

17 กันยายน 2550 – สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station ส่วนภูมิภาค สานต่อกิจกรรมสร้างเครือข่ายความสุขและความดี เปิดตัวโครงการ “80 วัน 80 ความดี” รณรงค์ให้คนไทยร่วมกันทำความดี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา เปิดสายให้ผู้ฟังทั่วประเทศร่วมแบ่งปันความดีสู่สังคมไทย ตั้งเป้าเป็นสื่อกลางเผยแพร่แบบอย่าง 1,840 ความดีจากทั่วทุกภูมิภาค
 
โครงการ “80 วัน 80 ความดี” ของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station จะเปิดสายให้ผู้ฟังถ่ายทอดเรื่องราวการทำความดีของตนเอง ความยาวไม่เกิน 3 นาที ในช่วงเวลาที่แต่ละสถานีกำหนด สลับกับรายการภาคปกติ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 2 ธันวาคม 2550 โดยสถานีฯ จะบันทึกความดีทั้งหมดไว้เพื่อคัดเลือก สถานีละ 1 เรื่องต่อ 1 วัน ทั้ง 23 สถานี รวมตลอดโครงการจะมีแบบอย่างความดีจากผู้ฟังทุกภาค จำนวน 1,840 เรื่อง ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกในแต่ละวันจะได้รับค่าโทรจากแฮปปี้มูลค่า 100 บาท ผ่านบริการแฮปปี้ออนไลน์วันต่อวัน พร้อมกันนี้ ทางสถานีฯ จะนำชื่อและความดีที่ได้รับคัดเลือกไปแสดงไว้บนเว็บไซต์ www.rd1677.com

 

สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station กระจายเสียงใน 23 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 40 จังหวัด พร้อมเปิดสายให้ประชาชนทั่วประเทศโทรเข้ามาที่หมายเลข 1677 เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ตลอดจนร่วมสนุกกับผู้ดำเนินรายการ ซึ่งแต่ละสายจะถูกต่ออัตโนมัติเข้าสู่จังหวัดที่ผู้ฟังโทรเข้ามาเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อและให้ความช่วยเหลือ โดยในแต่ละภูมิภาคยังใช้ภาษาท้องถิ่นเพื่อความชัดเจนของการสื่อสาร นอกจากนี้ สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินแฮปปี้ และแบบจดทะเบียนดีแทค สามารถโทรหมายเลข 1677 ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ภาพ: ทีมงานแฮปปี้สเตชั่น บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และทีมงานสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station ร่วมรณรงค์โครงการฯ

About Author

shyboy

shyboy

Partners