วีเอ็มแวร์ เผยองค์กรธุรกิจไทยเดินหน้าสู่การเป็น “ซอฟต์แวร์ ดีฟาย เอ็นเตอร์ไพรซ์” ใช้ซอฟต์แวร์จัดการองค์กรเต็มรูปแบบปี 2558

โดย nookzz | 25 พฤศจิกายน 2557 เมื่อ 22:04 น. | อ่าน 27

VMware Unveils Survey with Thai Enterprises 2014 - Photoวีเอ็มแวร์ อิงค์ (NYSE: VMW) ผู้นำด้านระบบเวอร์ช่วลไลเซชั่นและโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ประกาศความมุ่งมั่นในการช่วยให้องค์กรธุรกิจในประเทศไทยก้าวสู่การเป็น“ซอฟต์แวร์ ดีฟาย เอ็นเตอร์ไพรซ์” (Software-defined enterprise) ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์จัดการการทำงานภายในองค์กร โดยจากการจัดวิจัยสำรวจความคิดเห็นกับองค์กรธุรกิจกว่า 897 องค์กร ในประเทศไทย ที่เข้าร่วมงาน วีเอ็มแวร์ โซลูชั่น ซิมโพเซียม (VMware Solutions Symposium) หรือการประชุมสัมมนาครั้งใหญ่สุดในรอบปีของวีเอ็มแวร์ในประเทศไทยเพื่อโชว์เคสเทคโนโลยีและโซลูชั่นล่าสุดที่จัดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ พบว่าองค์กรธุรกิจไทยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเวอร์ช่วลไลซั่นมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยกว่า 30% มีการเวอร์ช่วลไลซ์ภายในองค์กรไปแล้วถึง 30-60% และอีก 35% คาดว่าจะเวอร์ช่วลไลซ์องค์กรถึง 60-90% ภายในเวลา 2 ปี

โดยองค์กรธุรกิจกว่า 897 องค์กร ประกอบไปด้วยผู้จัดการด้านไอทีและผู้บริหาร ได้ร่วมให้ความเห็นผ่านการวิจัยสำรวจความคิดเห็นในประเด็นความสำคัญด้านไอทีสำหรับองค์กรธุรกิจในปี2558 รวมถึงบทบาทของเวอร์ช่วลไลเซชั่นและการใช้ซอฟต์แวร์จัดการดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย

นอกจากนี้วีเอ็มแวร์ ยังได้ร่วมกับไอดีซี ในการวิจัย “ดาต้าเซ็นเตอร์ อีโคโนมี อินเด็กซ์ (Data Center Economies Index – DEI)” ซึ่งตอกย้ำถึงประโยชน์ที่องค์กรธุรกิจในประเทศไทยจะได้รับจากการใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการด้านไอที ผ่านการทำเวอร์ช่วลไลเซชั่นบนเครื่องประมวลผล สตอเรจ และเน็ตเวิร์ก ฮาร์ดแวร์ โดยองค์กรธุรกิจสามารถลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้ถึง 1390 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 45,454 ล้านบาท) ระหว่างปีพ.ศ. 2546-2563 ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ลดลงมาจากการประหยัดค่าใช้จ่ายในสี่ส่วนสำคัญคือ

  • ค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์ (640 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 21,000 ล้านบาท)
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับพื้นที่ใช้สอยและการบำรุงรักษา (14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 454 ล้านบาท)
  • ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการ (455 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 15,000 ล้านบาท)
  • และค่าใช้จ่ายบนระบบพาวเวอร์และคูลลิ่ง (284 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 9,000 ล้านบาท)

ดร. ชวพล จริยาวิโรจน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและอินโดจีน วีเอ็มแวร์ กล่าวถึงผลสำรวจดังกล่าวว่า “การเดินหน้าผนวกการใช้เวอร์ช่วลไลเซชั่นในองค์กรธุรกิจไทยเป็นการตัดสินใจที่จะส่งผลประโยชน์ต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะประเทศไทยเป็นตลาดสำคัญที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคนี้  ค่าใช้จ่ายที่สามารถประหยัดได้จากการใช้งานเทคโนโลยีที่ถูกต้องจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการเพิ่มความแข็งแกร่งและพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ที่ขาดหายไปในองค์กร”

“โมเดลไอทีแบบเก่าไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานไอทีในยุค ซอฟต์แวร์ ดีฟาย ในปัจจุบันที่ทุกอย่างถูกจัดการด้วยซอฟต์แวร์ เพราะองค์กรธุรกิจแบบเดิมๆ ถูกท้าทาย และไอทีจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการธุรกิจให้ทันท่วงที ในประเทศไทยเรากำลังอยู่ในยุคถัดไปของเทคโนโลยีที่ไอทีต้องปรับตัวให้ทันกับความรวดเร็วของธุรกิจโดยใช้ซอฟต์แวร์ในจัดการ เพื่อช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับองค์กร จากความมุ่งมั่นในการช่วยองค์กรธุรกิจไทยในการประหยัดค่าใช้จ่ายตามผลสำรวจ  วีเอ็มแวร์ เดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการลงทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชั่นต่างๆ ที่จะช่วยตอบสนองการใช้งานภายในองค์กรธุรกิจได้อย่างเหมาะสม” ดร. ชวพล กล่าวเสริม

Print

ผลสำรวจ:

  • องค์กรธุรกิจไทยเผยความสำคัญด้านไอทีสามลำดับแรกที่จะให้ความสำคัญในปีหน้า ได้แก่ ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 33% ลดค่าใช้ภายในจ่ายองค์กร 27% และความปลอดภัยด้านไอทีและการปกป้องข้อมูล 25%
  • เหตุผลสำคัญที่องค์กรธุรกิจจะหันมาให้ใช้ซอฟต์แวร์จัดการดาต้าเซ็นเตอร์(Software-Defined Data Centers) เพราะช่วยให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า (38%)และพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินการ (32%) โดยจากการที่ประเทศไทยกำลังวางแผนสู่การเป็นฮับของอาเซียน รวมถึงการใช้จ่ายของภาคอุตสาหกรรมการเงินและการผลิตที่คาดว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ องค์กรธุรกิจในประเทศไทยจึงหันมาให้ความสำคัญกับการใช้งานทรัพยากรไอทีให้คุ้มค่า การพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินการ รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายด้านไอที ซึ่งนอกจากเวอร์ช่วลไลเซชั่นจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายฮาร์ดแวร์แล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระบบพาวเวอร์และคูลลิ่ง พื้นที่การใช้สอยดาต้าเซ็นเตอร์ และการบริหารจัดการสตอเรจ จากการใช้งานสตอเรจที่ลดลง
  • ค่าใช้จ่าย (46%) และวัฒนธรรมองค์กร (24%) คืออุปสรรคสำคัญต่อการใช้งาน ซอฟต์แวร์ ดีฟาย ดาต้าเซ็นเตอร์ (Software-Defined Data Centers) โดยจากผลสำรวจดรรชนีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของไอดีซี (IDC Asia/Pacific Transformative Infrastructure Index) ชี้ให้เห็นว่าองค์กรธุรกิจสนใจที่จะใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ มากขึ้น แต่ปัญหาท้าทายองค์กรที่ต้องการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ คือประเด็นด้านทัศนคติ ซึ่งเกิดจากงบประมาณที่ไม่เพียงพอ โดยองค์กรจะสามารถจัดสรรทุนได้เพิ่มมากขึ้นหากมีตัววัดที่สามารถวัดได้ว่าโครงการด้านไอทีส่งผลดีต่อธุรกิจได้

วีเอ็มแวร์เชื่อว่าการเพิ่มการรับรู้และให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีดังกล่าวในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยให้ประเทศสามารถจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น พร้อมเปิดตัวโซลูชั่นใหม่สำหรับการใช้งานด้านไอทีในยุคโมบายคลาวด์ ประกอบไปด้วย โซลูชั่นต่างๆ สำหรับพนักงานในองค์กร (End-user Computing) รวมถึงโซลูชั่นในการจัดการไฮบริด คลาวด์ ประกอบไปด้วย VMware Horizon® FLEX™, VMware vRealize™ Suite 6, VMware vRealize Code Stream™ และ VMware vRealize Air™ Compliance เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์องค์กรธุรกิจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและค่าใช้จ่าย

About Author

nookzz

nookzz

Partners