dtac ผนึกกำลังช่วยเหลือโครงการ Bright Smiles & Happy Hearts ผ่านมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย

โดย nookzz | 25 สิงหาคม 2557 เมื่อ 11:16 น. | อ่าน 22

Studio_20140825_111136dtac แถลงข่าวเข้าร่วมผนึกกำลังกับองค์กรชั้นนำรวม 17 องค์กรในโครงการ Bright Smiles & Happy Hearts ระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดาโหว่ผ่านทางมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย (Operation Smiles Thailand) โดยเป็นการให้โอกาสและรักษาผู้ป่วยทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับโครงการนี้นั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อทำการระดมทุนให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือ 5 ด้านดังนี้ครับ

20140825_1034191. รักษาผู้ป่วยแบบบูรณาการภายใต้การดูแลของศูนย์แก้ไขความพิการ บริเวณใบหน้า และศรีษะ มหาวิทยาลัยเยงใหม่

2. ลงมือผ่าตัดรักษาพร้อมดูแลติดตามผล และบำบัดฟื้นฟูให้กับผู้ป่วยทั้ง 5 ภูมิภาคของประเทศ

3. สร้างแอพพลิเคชั่นให้ความรู้กับบิดามารดา และโปรแกรมจ่างๆ ให้ผู้ป่วยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

4. สนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น เน้นให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ใช้งานได้ดีสม่ำเสมอ

5. ฝึกอบรมให้การศึกษาบุคลากรของมูลนิธิ รวมถึงอาสาสมัครต่างๆ เพื่อการดูแลรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ และยั่งยืน

20140825_105702โครงการนี้จะเป็นโครงการที่สร้างรอยยิ้มใหม่ให้กับคนไทยที่มีศักยภาพ จากการร่วมมือขององค์กรชั้นนำ ซึ่งจะมาบูรณาการความช่วยเหลือให้ทั่วถึงและยั่งยืนกว่าเดิม ในงานแถลงข่าวครั้งนี้ยังมีแขกรับเชิญ “แชดลิน” ที่เคยป่วยตอนเด็กๆ ก่อนได้รับการผ่าตัดจากโครงการนี้ และปัจจุบันได้เป็นนักร้องจากฟิลิปปินส์แล้ว ถือเป็นอีกหนึ่งรอยยิ้มจากโครงการนี้ครับ ^^

About Author

nookzz

nookzz

Partners