ซัมซุงปฎิเสธข้อกล่าวหาของตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท แซม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

โดย shyboy | 10 กันยายน 2550 เมื่อ 17:21 น. | อ่าน 22
ผู้บริหาร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ปฎิเสธข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นกับ บริษัท แซม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

         กรุงเทพฯ (10 กันยายน 2550) – ผู้บริหาร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ปฎิเสธข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นกับ บริษัท แซม คอร์ปอเรชั่น จำกัด


 


มร. ควัง คี ปาร์ค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซัมซุง  อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งได้สร้างความสับสนให้กับผู้บริโภค คู่ค้าทางธุรกิจและลูกค้าของ  บริษัทฯ ย้ำบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกด้วยจรรยาบรรณระดับสูง และยึดมั่นในหลักการที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้บริโภคและคู่ค้าทุกรายในประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับทางการอย่างเต็มที่เพื่อหาข้อสรุปที่แน่ชัดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น


 


นายอาณัติ  จ่างตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซัมซุง  อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ไทยซัมซุง  อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้แต่งตั้ง บริษัท แซม คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 โดยบริษัท แซม คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ได้นำเสนอแผนการดำเนินธุรกิจรวมถึงเป้าหมายการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือและแผนการกระจายสินค้าด้วย


 


นายอาณัติกล่าวต่อไปว่า ด้วยการที่บริษัท แซม คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีขีดความสามารถจำกัดในการเข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่ายและการบรรลุเป้าหมายการขายได้ตามที่เสนอในแผนการดำเนินงานธุรกิจ จึงทำให้มีสินค้าค้างสต๊อกอยู่เป็นจำนวนมาก  ทำให้ทั้งสองบริษัทต้องมีการประชุมเพื่อแก้ปัญหาที่ประเทศเกาหลีเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และตกลงให้มีการปรับโครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยให้บริษัท แซม คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะจำหน่ายในช่องทางที่ตนเองมีความถนัดและทำได้ดี คือ ช่องทางผู้ค้าปลีกรายย่อย และการฝากขายในช่องทางโมเดิร์นเทรด ส่วนร้านค้าปลีกที่มีสาขาจำนวนมาก (Chain Store) และโอเปอเรเตอร์ (Operator) ซึ่งบริษัท แซม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่สามารถเข้าถึงช่องทางเหล่านี้ได้ บริษัทฯ จะเป็นผู้จัดจำหน่ายแทน ขณะเดียวกัน บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้ให้คำแนะนำมิให้ บริษัท แซม คอร์ปอเรชั่น จำกัด สั่งซื้อสินค้าเพิ่มเพื่อลดปริมาณของ  สต๊อกคงค้าง


 


สำหรับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการหลอกให้ซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่านั้น นายอาณัติกล่าวว่า บริษัท แซม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้สั่งซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นปัจจุบันจากสำนักงานใหญ่ซึ่งเป็นโทรศัพท์ที่ถูกผลิตขึ้นใหม่ตามที่มีการสั่งซื้อ ซึ่งบริษัท แซม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีการปรับปรุงรายการสั่งซื้อเป็นประจำทุกเดือน


สำหรับกรณีการกล่าวหาบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ว่ามิได้ให้การสนับสนุนด้านการเงิน เป็นจำนวนเงิน  1 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ บริษัท แซม คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงิน 63 ล้านบาทนั้น นายอาณัติกล่าวว่า บริษัท แซม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ขอการสนับสนุนจากบริษัทฯ ในการซื้อสต๊อกจากตัวแทนจำหน่ายเดิม โดยบริษัทฯ ตกลงที่จะให้การสนับสนุนตามความเป็นจริง ทั้งนี้บริษัท แซม คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะต้องส่งรายงานความเคลื่อนไหวของสต๊อกสินค้ากับบริษัทฯ เพื่อแสดงหลักฐานผลขาดทุนจากการซื้อสต๊อก และการขายสต๊อก เช่น รุ่นของโทรศัพท์มือถือ ยอดการสั่งซื้อ ราคา ผู้จัดจำหน่าย ใบแจ้งหนี้  และเอกสารการทำรายการ หากบริษัท แซม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยื่นแสดงหลักฐานที่ชัดเจน บริษัท ไทยซัมซุง  อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ไม่มีข้อโต้แย้งที่จะชำระ


 


นายอาณัติกล่าวชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารของ มร. ปาร์คพร้อมยืนยันว่า        มร. ปาร์ค เป็นผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารทุกส่วนงานของบริษัทฯ ทั้งด้านการขาย การตลาด         การนำเข้า รวมถึงการแต่งตั้งและเพิกถอนผู้แทนจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ของ   ซัมซุงทั้งในประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา

About Author

shyboy

shyboy