ETDA (เอ็ตด้า) ชวนชาวไทยร่วมพัฒนาสังคมดิจิทัล ผ่าน แบบสำรวจ “พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 2559”

โดย RingRangRung | 25 เมษายน 2559 เมื่อ 14:27 น. | อ่าน 12

A5_internet_userProfile2016_AW_a5สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายด้าน ICT ของประเทศ   ในการพัฒนาแผนงานเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกิจกรรมการตอบ แบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 2559  โดยคำถามพิเศษปีนี้เป็นเรื่อง การสำรวจพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี 3G หรือ 4G ว่าส่งผลให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นอย่างไร ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากแบบสำรวจดังกล่าว จะนำไปใช้เพื่อการวางแผน และการกำหนดนโยบายที่สามารถตอบโจทย์ และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างมีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง

สำหรับประชาชน และผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไปสามารถเข้าไปตอบแบบสำรวจ “พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 2559”ได้ที่ https://survey.etda.or.th/internetuserprofile2016  ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

ทั้งนี้เอ็ตด้าได้เตรียมรางวัลพิเศษแทนคำขอบคุณผู้ร่วมตอบแบบสำรวจ อาทิ Samsung Galaxy S7 edge (1 รางวัล),Samsung Galaxy Tab S2 8.0 (1 รางวัล), Samsung Gear S2 Sport  1 รางวัล และ รางวัลอื่นๆ อีกมากมายกว่า 50 รางวัล ซึ่งจะประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ทาง https://www.etda.or.th  และhttps://www.facebook.com/ETDA.Thailand

About Author

RingRangRung

RingRangRung