ทีมพิราบน้อยเชิงดอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีม RAISOM 50 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คว้าสุดยอดแชมป์รางวัลดีเด่น สารคดีเชิงข่าววิทยุ-โทรทัศน์ รางวัลสายฟ้าน้อย

โดย shyboy | 30 สิงหาคม 2550 เมื่อ 02:24 น. | อ่าน 33
ทีมพิราบน้อยเชิงดอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีม RAISOM 50 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คว้าสุดยอดแชมป์รางวัลดีเด่น สารคดีเชิงข่าววิทยุ-โทรทัศน์ รางวัลสายฟ้าน้อย

กรุงเทพฯ 29 สิงหาคม 2550 : บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  ประกาศผลการประกวดสารคดีเชิงข่าววิทยุและโทรทัศน์รางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2550 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย


 


ในการตัดสิน ปรากฏว่า รางวัลสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียงดีเด่น ได้แก่เรื่อง “การล้มของโชห่วย …        การล่มสลายของวัฒนธรรมชุมชน” โดยทีมพิราบน้อยเชิงดอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเงินทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  สำหรับรางวัลสารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทัศน์ดีเด่น ได้แก่เรื่อง “อาตมา … คือพระผู้หญิง” โดยทีม RAISOM 50 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับรางวัลเงินทุนการศึกษา 25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 


 

โอกาสนี้กรรมการตัดสินการประกวดสารคดีเชิงข่าววิทยุและโทรทัศน์ รางวัลสายฟ้าน้อย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยนำโดย นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และประธานคณะกรรมการตัดสินสารคดีเชิงข่าววิทยุฯ  และ  บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นางสาวเสาวนีย์ ลิมมานนท์ (แถวยืน – กลาง) รองผู้อำนวยการ, หัวหน้าสายงานสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัททรู   ถ่ายภาพร่วมกับ นิสิต นักศึกษาที่ชนะการประกวดสารคดีเชิงข่าววิทยุและโทรทัศน์ รางวัลสายฟ้าน้อย         โดยรางวัลสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียงดีเด่นได้แก่เรื่อง “การล้มของโชห่วย …การล่มสลายของวัฒนธรรมชุมชน” โดยทีมพิราบน้อยเชิงดอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเงินทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อม   โล่เกียรติยศ  และรางวัลสารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทัศน์ดีเด่นได้แก่เรื่อง “อาตมา … คือพระผู้หญิง โดย              ทีม RAISOM 50 จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับรางวัลเงินทุนการศึกษา 25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

About Author

shyboy

shyboy

Partners