กทช.รับรอง สัญญาไอซีดีแทคถูกต้องตามกฎหมาย

โดย shyboy | 17 สิงหาคม 2550 เมื่อ 14:24 น. | อ่าน 7
กทช.รับรอง สัญญาไอซีดีแทคถูกต้องตามกฎหมาย

15 สิงหาคม 2550 – บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค เปิดเผยว่า ดีแทคได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2550 โดยมีเนื้อหาสำคัญว่า กทช. ได้พิจารณาหนังสือสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ สัญญาระหว่างดีแทค และบริษัท ทรู มูฟ จำกัด สัญญาระหว่างดีแทค และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และสัญญาระหว่างดีแทค และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จำกัด ที่ดีแทคส่งให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ข้อ 41 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในที่ประชุมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 กทช. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสัญญาดังกล่าวมีข้อกำหนดและลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมาย จึงให้ดีแทคดำเนินการเปิดเผยสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวเป็นการทั่วไป โดยติดประกาศ ณ ที่ทำการดีแทคและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของดีแทค ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว

 

ดีแทคได้เริ่มเซ็นข้อตกลงใช้ระบบอินเตอร์คอนเน็กชั่นกับโอเปอเรเตอร์รายต่าง ๆ เริ่มจากทรูมูฟและเอไอเอสเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549 ทริปเปิลทีบรอดแบรนด์เมื่อเดือนธันวาคม 2549 และเมื่อเดือนกรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา ดีแทคได้ลงนามไอซีกับดิจิตอลโฟนเป็นรายล่าสุด.

About Author

shyboy

shyboy

Partners