ทรูประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ยอดผู้ใช้บริการของทรูมูฟเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ยุทธ์ศาสตร์ผู้นำชีวิต Convergence Lifestyle ส่งผลเป็นรูปธรรม

โดย shyboy | 15 สิงหาคม 2550 เมื่อ 13:07 น. | อ่าน 24
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ของปี 2550 รายได้และ EBITDA เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปี 2549

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ของปี 2550 รายได้และ EBITDA เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปี 2549 ในขณะที่ยุทธศาสตร์ผู้นำชีวิต Convergence Lifestyle ส่งผลเป็นรูปธรรม มีผู้ใช้บริการมากกว่า 1 ล้านครัวเรือน ที่ใช้บริการของกลุ่มทรูตั้งแต่ 2 บริการขึ้นไป เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา


 


งบดุลของทรูปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ลดลงเป็น 3.7 เท่า ในครึ่งปีแรกของปี 2550 จาก 4.6 เท่า ในปี 2549 และ 5.9 เท่า ในปี 2546


นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร กล่าวว่า “รายได้จากการให้บริการและ EBITDA เติบโตต่อเนื่อง เทียบกับช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่งบดุลของทรูดีขึ้นมาโดยตลอด และยุทธศาสตร์ผู้นำชีวิต Convergence Lifestyle ส่งผลที่เป็นรูปธรรม โดยสามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการในทุกกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท”  


ณ สิ้นไตรมาส 2 มีผู้ใช้บริการประมาณ 1.2 ล้านครัวเรือน ที่ใช้บริการของกลุ่มทรูตั้งแต่ 2 บริการขึ้นไป เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่มีผู้ใช้บริการ 434,000 ครัวเรือน ที่ใช้บริการของกลุ่มทรูตั้งแต่ 3 บริการขึ้นไป เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ทั้งนี้มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 7.1 ล้านครัวเรือน ที่ใช้บริการของกลุ่ม ทรูอย่างน้อย 1 บริการ


ในไตรมาสนี้ รายได้จากการให้บริการโดยรวมของทรูมีจำนวน 15.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 13.0 จากไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 30.7 จากไตรมาสเดียวกันในปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จากการบันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Interconnection Charges – IC) หากไม่รวมค่า IC รายได้จากการให้บริการโดยรวมของกลุ่มทรู เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 0.4 จากไตรมาสก่อนหน้า และในอัตราร้อยละ 7.4 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า เป็น 12.9 พันล้านบาท โดยรายได้ของธุรกิจหลักทุกกลุ่มเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 2549 อย่างไรก็ตาม กำไรจากการดำเนินงาน ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย หรือ EBITDA ลดลงในอัตราร้อยละ 7.1 จากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากค่าใช้จ่ายการดำเนินงานเพิ่มขึ้น แต่ยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 18.1 จากไตรมาสเดียวกันในปีที่ผ่านมา (เป็น 4.7 พันล้านบาท)  ส่วนใหญ่จากทรูมูฟ  


 


ทรูรายงานผลขาดทุนสุทธิจำนวน 690 ล้านบาท สำหรับไตรมาส 2 ปี 2550 เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิจำนวน 478 ล้านบาทในไตรมาสที่ผ่านมา (ส่วนใหญ่เนื่องจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง) แต่นับเป็นผลขาดทุนที่ลดลง เทียบกับขาดทุนสุทธิ 1.3 พันล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2549


สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2550 ทรูมีรายได้จากการให้บริการโดยรวมเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 18.7 เป็น 29.7 พันล้านบาท และ EBITDA เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 11.7 เป็น 9.8 พันล้านบาท และหากไม่รวมค่า IC รายได้จากการให้บริการโดยรวมของกลุ่มทรูเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3.2 จากครึ่งปีแรก ของปี 2549 เป็น 25.8 พันล้านบาท


ทรูมูฟเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการได้ประมาณ 953,000 ราย (จาก 558,000 รายในไตรมาส 1 ปี 2550) ทำให้มีผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น 9.1 ล้านราย เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 68 จากปลายไตรมาส 2 ปีก่อนหน้า ทรูคาดว่าส่วนแบ่งตลาดผู้ใช้บริการรายใหม่ในไตรมาสนี้จะเพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 16 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งจะทำให้ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.1 เป็นประมาณร้อยละ 20 ในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา


ความสำเร็จจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกันภายในกลุ่มทรู เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้จำนวนผู้ใช้บริการของทรูมูฟเติบโตขึ้น ทั้งนี้รวมถึง โปรโมชั่นร่วมกับรายการอะคาเดมี่ แฟนเทเชีย (เอเอฟ 4) ที่คาดว่าจะช่วยเพิ่มฐานลูกค้าให้ทรูมูฟได้ต่อเนื่องในไตรมาส 3


บริการบรอดแบนด์มีจำนวนผู้ใช้บริการรายใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เป็น 35,000 จาก 26,000 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ใช้บริการรวมเป็น 504,000 ราย ณ ปลายไตรมาสนี้ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ทรูสามารถขยายตลาด ภายหลังสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศได้โดยตรง


ผู้ใช้บริการโดยรวมของทรูวิชั่นส์มีจำนวน 569,000 ราย ในขณะที่แคมเปญสำหรับผู้ใช้บริการในระดับกลางและล่างยังคงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สมัครใช้กว่า 228,000 ราย นับตั้งแต่นำเสนอ  แคมเปญนี้ในเดือนมิถุนายน 2549 เป็นต้นมา ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2550 ทรูวิชั่นส์ได้นำเสนอรายการใหม่ๆ อาทิ ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก และ อะคาเดมี่ แฟนเทเชีย รวมทั้งการเปิดตัวช่องรายการใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วย


ตั้งแต่ต้นปี 2550 กลุ่มทรูประสบความสำเร็จในการรีไฟแนนซ์ โดยในเดือนมิถุนายน ทรูได้เสนอขายหุ้นกู้มีประกันจำนวน 4,000 ล้านบาท แก่นักลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไป ในประเทศ และในเดือนกรกฎาคม ทรูมูฟได้เสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 225 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้กับนักลงทุนต่างชาติ โดยมีผู้แสดงความจำนงซื้อหุ้นกู้ของทรูมูฟมากกว่าจำนวนเสนอขายถึง 2 เท่า ทั้งนี้เงินทุนที่ระดมได้ ได้ถูกนำไปชำระคืนหนี้เดิม โดยทำให้ทรูสามารถยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไป และทำให้มีกระแสเงินสดในการขยายงานเพิ่มขึ้น

About Author

shyboy

shyboy

Partners