นักพัฒนารุ่นเยาว์จากไทยคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับโลก Imagine Cup 2007

โดย shyboy | 15 สิงหาคม 2550 เมื่อ 12:20 น. | อ่าน 84
เยาวชนจากประเทศไทยในนามทีม “3KC Returns ขึ้นแท่นชนะเลิศคว้ารางวัล 25,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 850,000 บาท ในการแข่งขัน Imagine Cup 2007

 


กรุงโซล เกาหลีใต้ – 10 สิงหาคม 2550 – เยาวชนจากประเทศไทยในนามทีม “3KC Returns ขึ้นแท่นชนะเลิศคว้ารางวัล 25,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 850,000 บาท ในการแข่งขัน Imagine Cup 2007 หรือที่รู้จักในฐานะการเเข่งขันเทคโนโลยีโอลิมปิก ซึ่งเป็นการแข่งขันการออกแบบซอฟต์แวร์ระดับโลกจัดขึ้นโดย บริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ศึกษาทางด้านเทคโนโลยีได้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ และความอัจฉริยะ โดยการสร้างโซลูชั่นใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในโลกปัจจุบัน จากการคัดเลือกผลงานผู้เข้าแข่งขัน 344 คน 112 ทีม จาก 59 ประเทศทั่วโลก ซึ่งผ่านการคัดกรองจากผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 100,000 คน จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก


 


ผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์แอพลิเคชั่น ที่เยาวชนไทยนำเสนอต่อสายตาชาวโลกในการแข่งขัน Imagine Cup 2007 ได้แก่ “Live Book” ซอฟต์แวร์แอพลิเคชั่นซึ่งสามารถช่วยให้คนในชนบทที่ไม่รู้หนังสือ เด็ก เยาวชน รวมทั้งคนที่อยากฝึกภาษาต่างประเทศ พัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดได้โดยตรงจากหนังสือที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยนิสิตนักศึกษาตัวแทนจากประเทศไทยในนามทีม “3 KC Returns” ประกอบไปด้วย นายวสันต์ เจียรมณีทวีสิน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายปรัชญา ไพศาลวิภัชพงศ์ นายจตุพล สุขเกษม และ นายปฐมพล แสงอุไรพร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 


นางสาวปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นเยาวชนไทยมุ่งมั่นทำผลงานงานที่ยอดเยี่ยม พวกเรารู้สึกภูมิใจและตื่นเต้นมาก เพราะถือเป็นครั้งแรกที่ตัวแทนจากประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Imagine Cup มาได้สำเร็จ  เยาวชนไทยหัวกะทิและผลงานซอฟต์แวร์แอพลิเคชั่นที่คิดขึ้นนี้เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่า เยาวชนไทยมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในโลกธุรกิจและเทคโนโลยีได้  นับเป็นตัวอย่างที่ดีว่านวัตกรรมท้องถิ่นของคนไทยจะเป็นที่ยอมรับอย่างยาวนานและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในวงการการศึกษาและวงการอื่นๆ ต่อไป”


 


ภายใต้แนวคิด “Imagine a world where technology enables a better education for all” เราสามารถใช้แอพพลิเคชั่น “Live Book” ในการพัฒนาการรู้หนังสือของคนที่ขาดโอกาส เพียงแค่วางหนังสือไว้หน้าเว็บแคม ระบบจะจับภาพของย่อหน้าในแต่ละหน้า จดจำตัวอักษร และแปลงแต่ละตัวอักษรให้เป็นภาพที่น่าสนใจบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยแสดงรายละเอียดและคำศัพท์บนย่อหน้าพร้อมความหมาย และสอนให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนจะสามารถเรียนจากหนังสือในท้องถิ่นได้แม้ว่าจะไม่รู้หนังสือ


 


นายปรัชญา ไพศาลวิภัชพงศ์ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะตัวแทนประเทศไทย กล่าวอย่างดีใจและภาคภูมิใจว่า “การแข่งขันครั้งนี้เป็นประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ในชีวิตของพวกเรา และเราก็ได้พิสูจน์ให้ทั่วโลกเห็นแล้วว่า นวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นโดยคนไทยนั้นสามารถเป็นที่ยอมรับได้ในเวทีโลก เทคโนโลยีที่พวกเราได้พัฒนาภายใต้โครงการ Imagine Cup ของไมโครซอฟท์ เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในปัจจุบัน และช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกได้ด้วยซอฟต์แวร์โซลูชั่น”


 


หลังจากได้ผู้ชนะแล้ว ไมโครซอฟท์มีโครงการต่อเนื่องคือ โครงการ Imagine Cup Innovation Accelerator ซึ่งเป็นโครงการที่ไมโครซอฟท์มุ่งพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ได้รางวัลชนะเลิศ ในขั้นตอนต่อไป เพื่อนำไปใช้งานจริงทางธุรกิจ ทีมที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการ Innovation Accelerator จะได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคนิค การสอนเชิงธุรกิจ เพื่อให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและแอพลิเคชั่นด้านการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับอนาคตต่อไป โดยตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ ในการออกแบบ และพัฒนาแผนทางธุรกิจนี้ นักพัฒนาจะได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญของไมโครซอฟท์


 


มร. ยิก จุน โฮ ผู้อำนวยการด้านนักพัฒนาและกลยุทธ์แพลตฟอร์ม บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Imagine Cup ถือเป็นการเป็นตัวแทนคนไทยรุ่นใหม่ ที่ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดค้นนวัตกรรมของเขาได้แสดงให้โลกเห็นว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์มหาศาลและสามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์ ในการใช้ความคิด การทำงาน และการสื่อสาร”


 


โครงการ Imagine Cup ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในครั้งนี้ เป็นโครงการที่เชิญชวนให้นักศึกษาไทย ในฐานะคนรุ่นใหม่ ใช้จินตนาการและความรู้ความสามารถของตนสร้างสรรค์โลกให้ดีขึ้น ผ่านเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น เพื่อใช้งานได้จริงในอนาคต ซึ่งในแต่ละปี ทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับโจทย์ให้พัฒนาโครงการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ที่นำมาใช้ประโยชน์ทางสังคมได้ นอกจากนี้ โครงการ Imagine Cup ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Unlimited Potential ของไมโครซอฟท์ ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาสังคมไทย ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ผ่านโครงการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา การพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น และการสร้างงานทั่วโลก”


 


                   โครงการ Imagine Cup 2008 ซึ่งเป็นการแข่งขันในครั้งหน้ามีกำหนดจะจัดขึ้นที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีแนวคิดที่ว่า Imagine a world where technology enables a sustainable environment


 

About Author

shyboy

shyboy

Partners