ทรูมูฟประสบความสำเร็จจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 225 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้นักลงทุนต่างชาติ

โดย shyboy | 3 สิงหาคม 2550 เมื่อ 00:31 น. | อ่าน 15
ทรูมูฟ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มทรู ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดอายุ 7 ปี จำนวน 225 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้กับนักลงทุนต่างชาติ

กรุงเทพ, 26 กรกฎาคม 2550 – ทรูมูฟ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มทรู ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดอายุ 7 ปี จำนวน 225 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้กับนักลงทุนต่างชาติ 


 


นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การที่นักลงทุนต่างชาติแสดงความจำนงซื้อหุ้นกู้ของทรูมูฟมากกว่าจำนวนเสนอขายถึง 2 เท่า สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อทรูมูฟ ในฐานะบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยทรูมูฟจะนำเงินทุนจากการจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้เดิมสกุลไทยบาทจากสถาบันการเงินในประเทศ


 


เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทรูมูฟได้เสนอขายหุ้นกู้ชนิดอายุ 7 ปี จำนวน 465 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้กับนักลงทุนต่างชาติในลักษณะเดียวกันนี้ โดยนำเงินทุนที่ระดมได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนั้น  ไปชำระคืนหนี้เดิมสกุลไทยบาทจากสถาบันการเงินในประเทศในสัดส่วนประมาณ 2 ใน 3 หุ้นกู้ดังกล่าว เป็นหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ ที่เสนอขายในครั้งเดียว ที่มีจำนวนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายโดยบริษัทเอกชนอื่นๆ ในประเทศไทย และนับเป็นครั้งแรกที่ทรูมูฟระดมทุนจากนักลงทุนทั่วโลก


 


นายศุภชัยกล่าวว่า “การออกจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ทำให้ทรูมูฟสามารถขยายอายุเฉลี่ยของหนี้ จากปัจจุบันประมาณ 2.6 ปีออกไป เนื่องจากจะมีการชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวทั้งหมดจำนวน 7.3 พันล้านบาท ครั้งเดียว ณ ปลายปี 2557 ซึ่งจะทำให้ทรูมูฟมีภาระการชำระหนี้ลดลง และทำให้มีกระแสเงินสดสำหรับการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น”


 


นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้อย่างเต็มที่


 


ทรูมูฟเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ โดยมีจำนวนผู้ใช้บริการรวม 8.1 ล้านรายและมีส่วนแบ่งตลาดในอัตราร้อยละ 19.1 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2550   ซึ่งทรูมูฟสามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการมากขึ้นเป็น 2 เท่า นับตั้งแต่ต้นปี 2548 เป็นต้นมา และส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 13 เป็นร้อยละ 19.1 ในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยยังคงเติบตอย่างรวดเร็ว และทรูมูฟมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมๆ กับตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยรวมของประเทศ


 


สำหรับสัดส่วนในการจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้แบ่งเป็น นักลงทุนเอเชียในอัตราร้อย52 นักลงทุนสหรัฐอเมริกาในอัตราร้อยละ 33 และนักลงทุนยุโรปในอัตราร้อยละ 15 ของหุ้นกู้ทั้งหมด โดยมีการจำหน่ายให้กับนักลงทุนประเภทผู้บริหารกองทุน ในอัตราร้อยละ 59 ธนาคารในอัตราร้อยละ 31   นักลงทุนรายย่อยร้อยละ 6 และบริษัทประกันและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3


 


หุ้นกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่อัตราร้อยละ 10.375 โดยเสนอขายที่อัตราร้อยละ 98.787 เพื่อให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนในอัตราร้อยละ 10.625 และเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน มีกำหนดชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อครบกำหนด ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 และกำหนดชำระดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคมของทุกปี


 


หุ้นกู้ของทรูมูฟได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “B1” โดยบริษัท Moody’s Investors Service และ “B” โดยบริษัท Standard & Poor’s และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ (Singapore Exchange Securities Trading Ltd) โดยมีธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี (Deutsche Bank AG) เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว

About Author

shyboy

shyboy

Partners