ทรูคอฟฟี่ สร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้กับร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ เปิดคลาสสอนภาษาจีน การันตีหลักสูตรโดย Quick Chinese

โดย shyboy | 31 กรกฎาคม 2550 เมื่อ 16:43 น. | อ่าน 14
ทรูคอฟฟี่ สร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้กับร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ เปิดคลาสสอนภาษาจีน การันตีหลักสูตรโดย Quick Chinese จาก มหาวิทยาลัยชิงหัว

กรุงเทพฯ  27  สิงหาคม  2550 ;  ทรูคอฟฟี่  มามาดใหม่ เปิดหลักสูตรการสอนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน จากสถาบัน Quick Chinese ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยชิงหัว ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดโปรแกรมการเรียนการสอนแนวใหม่สำหรับบุคคลทั่วไป  ที่ให้ผู้เรียนสามารถพูดภาษาจีนได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยเน้นความสนุกสนานเพลิดเพลินกับรูปแบบการสอนสไตล์ใหม่ไม่เหมือนใคร และได้ฝึกสำเนียงโดยตรงกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษา ซึ่งหลักสูตรการสอน ได้พัฒนามาจากการสอนภาษาจีนให้กับคนต่างชาติโดยใช้วิธีการสื่อสารโดยภาษากาย ซึ่งเป็นการแสดงกิริยาท่าทาง อารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่คนทั่วโลกสามารถเข้าใจได้โดยไม่ต้องใช้ภาษาประจำแต่ละชาติในการถ่ายทอด  อีกทั้งมี Role plays ที่ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกพูด อ่าน เขียน ได้อย่างเต็มที่ พร้อมสื่อการสอนทันสมัย  ณ ห้องเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ชั้น 4 ทรูไลฟ์ สยาม สแควร์  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้  สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ร้านทรู คอฟฟี่ หรือ ทรูไลฟ์ ทุกสาขา หรือเว็บไซด์  www.truecoffee.com  หรือโทร. 0-2658-4088


 


นายปพนธ์  รัตนชัยกานนท์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานคณะผู้บริหาร  บมจ.     ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า การเปิดหลักสูตรการเรียนภาษาจีน ในแบบ Lifestyle Learning Program  ครั้งนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มทรู ผู้นำชีวิต Convergence Lifestyle ที่มุ่งมั่นตอบโจทย์       ไลฟ์สไตล์สังคมการเรียนรู้รูปแบบใหม่  พร้อมเพิ่มเติมประสบการณ์ด้านภาษาแบบไร้ขีดจำกัด     ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ทรูคอฟฟี่ และ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)  โดยเลือกสรรหลักสูตร    การเรียนภาษาจีนรูปแบบใหม่  เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ภายใต้ ชื่อ  Quick Chinese  ที่เหมาะสมกับคนไทย ปูพื้นฐานความรู้ด้านภาษาจีนอย่างถูกต้อง ให้สามารถสื่อสารภาษาจีนได้คล่องแคล่วเสมือนเจ้าของภาษาในระยะเวลารวดเร็ว ด้วยหลักสูตร 3 ระดับ อาทิ ภาษาจีนขั้นต้น ภาษาจีนขั้นกลาง  และภาษาจีนขั้นสูง  ซึ่งทุกหลักสูตรออกแบบให้คนไทยรุ่นใหม่เข้าใจง่าย  สนุก  และนำไปใช้ได้ถูกต้อง  ซึ่งประเดิมเปิดหลักสูตรภาษาจีนขั้นต้นเพื่อปูพื้นฐานด้านภาษาจีนก่อน  พร้อมกันนี้ผู้เรียนที่ผ่านการสอบจะได้รับใบรับรองจากสถาบันสอนภาษา Quick Chinese ภายใต้มหาวิทยาลัยชิงหัว และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ เทียบโอนหน่วยกิตในวิชาภาษาจีน                จากมหาวิทยาลัยได้ทันที (สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับ 1 และ 2: intro to Chinese จนถึงระดับ 3: Chinese I)


 


สำหรับหลักสูตรพื้นฐานภาษาจีน Quick Chinese ที่ทรูคอฟฟี่จัดขึ้นนี้  เหมาะกับบุคคลทั่วไป           ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน โดยภาษาจีนขั้นต้น  ที่ให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารใช้งานได้จริง             ในชีวิตประจำวัน  โดยใช้เวลาเรียน  72  ชั่วโมง (3 วันต่อสัปดาห์ / วันละ 3 ชั่วโมง)   ในราคาเพียง 11,380 บาทเท่านั้น  โดยจะเริ่มเปิดสอน ตั้งแต่วันที่  3 กันยายน นี้  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านทรู คอฟฟี่ หรือ ทรูไลฟ์ ทุกสาขา  หรือเว็บไซด์ www.truecoffee.com  หรือโทร.        0-2658-4088

About Author

shyboy

shyboy

Partners