AIS สนับสนุนการปรับปรุงเรือพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน กร.913 เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีฯ

โดย memine | 24 ตุลาคม 2560 เมื่อ 20:10 น. | อ่าน 45

171024 Pic เอไอเอส สนับสนุนการปรับปรุงเรือพยาบาลกู้ชีพเรือ_1

เอไอเอส โดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการปรับปรุงเรือพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน กร.913 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่กองทัพเรือ อาทิ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบครบวงจร ชนิด 12 ลีด , เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด และชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ยึดตรึง เป็นต้น ในโครงการ “ส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ” เพื่อให้กองทัพเรือนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยหลังจากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เอไอเอสได้เตรียมติดตั้งระบบสื่อสารภายในเรือพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน กร.913 ให้สามารถส่งภาพ เสียง และข้อมูลของผู้ป่วยจากในเรือไปยังโรงพยาบาลปลายทาง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมการรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้สามารถช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตความรับผิดชอบของกองทัพเรือได้อย่างยั่งยืนต่อไป

About Author

memine

memine

Partners