3 บริษัทโทรคมนาคม ร่วมสมทบทุน 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

โดย memine | 24 สิงหาคม 2560 เมื่อ 14:47 น. | อ่าน 8

ภาพข่าว-กลุ่มอินทัช มอบเงินช่วยน้ำท่วม

3 บริษัทโทรคมนาคมและการสื่อสาร ได้แก่ อินทัช เอไอเอส และสิงเทล โดยนายเอนก พนาอภิชน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อินทัช, นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส และนายฮุย เวง ชอง กรรมการผู้อำนวยการ เอไอเอส และเป็นตัวแทนจากสิงเทล มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อช่วยฟื้นฟูความเสียหาย และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย โดยมีนายออมสิน  ชีวะพฤกษ์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบ ณ ทำเนียบรัฐบาล

———————————————————————-

รายชื่อบุคคลในภาพ (เรียงจากซ้ายไปขวา)

คนที่ 3 นายออมสิน  ชีวะพฤกษ์   รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
คนที่ 4 นายเอนก พนาอภิชน       รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
คนที่ 5 นายสมชัย  เลิศสุทธิวงค์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
คนที่ 6 นายฮุย เวง ชอง             กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
และเป็นตัวแทนจากบริษัท สิงคโปร์เทเลคอมมูนิเคชั่นส์

About Author

memine

memine

Partners