กสทช.ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าประมูลโครงการ USO ในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน

โดย RingRangRung | 24 กรกฎาคม 2560 เมื่อ 15:10 น. | อ่าน 174

nbtcกสทช. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติที่จะเข้าประมูลโครงการ USO เพื่อให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน โดยมีผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นร่วมสังเกตการณ์เพื่อความโปร่งใส   

สำหรับรายชื่อและผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเข้าประมูลประกอบด้วย

1. พื้นที่โครงการภาคเหนือ 1 จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน แบ่งเป็น

  • สัญญาการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) มีผู้ผ่านคุณสมบัติทั้ง 3 ราย จากที่ยื่นเข้ามา 3 ราย ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • สัญญาการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) มีผู้ยื่นซอง จำนวน 3 ราย ผ่านคุณสมบัติทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

2. พื้นที่โครงการภาคเหนือ 2 จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี แบ่งเป็น

  • สัญญาการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) มีผู้ยื่นซอง จำนวน 2 ราย ผ่านคุณสมบัติทั้ง 2 ราย ได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • สัญญาการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่  (Mobile Service) มีผู้ยื่นซอง จำนวน 4 ราย ผ่านคุณสมบัติทั้ง 4 รายได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

3. พื้นที่โครงการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 18 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุดรธานี และอุบลราชธานี อุทัยธานี แบ่งเป็น

  • สัญญาการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service)  มีผู้ยื่นซอง จำนวน 3 ราย ผ่านคุณสมบัติทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • สัญญาการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) มีผู้ยื่นซอง จำนวน 3 ราย ผ่านคุณสมบัติทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

4. พื้นที่โครงการภาคกลางและภาคใต้ จำนวน 24 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พังงา พัทลุง เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สงขลา สตูล สระแก้ว สระบุรี สุพรรณบุรี และสุราษฎร์ธานี และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึง 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และอำเภอ จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย แบ่งเป็น

  • สัญญาการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service)  มีผู้ยื่นซอง จำนวน 3 ราย ผ่านคุณสมบัติทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • สัญญาการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่  (Mobile Service) มีผู้ยื่นซอง จำนวน 4 ราย ผ่านคุณสมบัติทั้ง 4 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ขั้นตอนต่อไปสำนักงาน กสทช. จะจัดให้มีการประกวดราคา โดยใช้วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Auctionโดยอาศัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  ซึ่งจะประกาศวันประกวดราคาให้ทราบต่อไป

 

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners