efin จัดงานสัมมนา สัญจร “efin on Tour Year 8 season 2” พบนักลงทุนเชียงราย

โดย RingRangRung | 24 พฤษภาคม 2559 เมื่อ 15:36 น. | อ่าน 34

efin จัดงานสัมมนาสัญจร _efin on Tour Year 8 season 2 พบนักลงทุนเชียงรายนายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ efin (กลาง) พร้อมด้วยนาย วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์ (ขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการ ตลาดและผู้เชี่ยวชาญ การ ใช้ กราฟเทคนิคบนโปรแกรม efin StockPickUp  และ นายสันทัด วัฒนายน (ซ้าย) วิทยากรจากโรงเรียน efin School ถ่ายภาพที่ระลึกภายหลังเสร็จ สิ้นการจัดงานสัมมนา มอบ ความ รู้ ด้านการวิเคราะห์ หุ้นและการใช้กราฟเทคนิคผ่าน โปรแกรม efin StockPickUp ให้กับนักลงทุน ณ ห้องหิรัญนคร โรงแรมริมกก จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็วๆ โดยงานดังกล่าวได้รับความ สนใจจากนักลงทุนใน พื้นที่ เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวน มาก ทั้งนี้โครงการสัมมนาสัญจรภายใต้ชื่อโครงการ “efin on Tour Year 8 season 2” จะมีขึ้นอีกในอีก 3 จังหวัด ภายในปี 2559 ได้แก่ จังหวัด พิษณุโลก, ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี นักลงทุนที่สนใจสามารถสอบ ถามรายละเอียดเพิ่ม เติม ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-022-6200

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners