dtac ประกาศ 3 แนวทาง ยกระดับเป็น องค์กรในฝันของคนดิจิตอล

โดย RingRangRung | 24 พฤษภาคม 2559 เมื่อ 14:00 น. | อ่าน 104

New Digital dtac -2บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ dtac ยกระดับองค์กรขึ้นสู่การเป็น องค์กรในฝันของคนรุ่นดิจิตอล (Employer of Choice) โดยเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานได้ทำตามฝันผ่านวิถี Startup ควบคู่กับการสร้างทักษะดิจิตอลแบบรอบด้าน

แนวทางที่ dtac นำมาใช้เพื่อสร้างตัวเองให้เป็นบริษัทพลังขับเคลื่อนคนดิจิตอล (Digital Talent Powerhouse) เพื่อก้าวขึ้นเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าจะนึกถึงในการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอลประกอบด้วย

  • สร้างจิตวิญญาณของความเป็น Startup ในพนักงาน

โดยนำพิมพ์เขียวของโครงการ dtac accelerate มาใช้ในองค์กร ผ่านโปรแกรม “Ignite Incubator” โอกาสที่พนักงานจะได้ทำฝันให้เป็นจริง โดยรวมทีมโชว์ไอเดียให้โดน แล้วจะได้ลางาน 3 เดือน แต่ยังคงรับเงินเดือนตามปกติ เพื่อไปทำผลงานต้นแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ออกมาใช้งานกับลูกค้าได้จริง ด้วยการเข้า Boot camp เหมือน Startup

ถ้าหากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวประสบความสำเร็จ ก็จะเปิดโอกาสให้ออกไปต่อยอดธุรกิจของตนเองโดยมี dtac เป็นพาร์ทเนอร์ แต่ถ้าไม่สำเร็จก็ถือว่าได้เรียนรู้จากความผิดพลาด ซึ่งเป้าหมายจริงๆคือให้พนักงานได้เกิดสำนึก “ผู้ประกอบการภายใน” (Intrapreneur)

  • นำ Facebook@work มาใช้ในองค์กรเป็นที่แรกในประเทศไทย

สร้างบรรยากาศการทำงานที่เน้นความร่วมมือระหว่างพนักงานในหน่วยงานธุรกิจต่างๆ ทั้งในส่วนของ dtac ที่มีอยู่พนักงานราว 5,000 คน กับในเครือของเทเลนอร์ทั่วโลก ที่มีอยู่ราว 30,000 คน ทำให้คนในองค์กรตื่นตัวและยังมีการทำแอพพลิเคชั่นใช้กันภายในองค์กรอีกด้วย

  • สร้างและส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะความสามารถด้านดิจิตอลแบบรอบด้าน

ให้พนักงานเรียนรู้และสนับสนุนทักษะด้านดิจิตอลที่เอื้อต่อการทำการตลาดในอนาคตแบบรอบด้าน อาทิเช่น Bigdata and anlytics , Digital Partnerships หรือ Digital Customer Centric Journeys

โดยทาง dtac ได้ยืนยันว่าตัวบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารคน จนถึงการรักษาและพัฒนาพนักงานอย่างจริงจังโดยเฉพาะพนักงานที่มีทักษะสูง และยังลงทุนในการสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพทั้งจาก โครงการลองดีกับดีแทค และ Management Trainee

ตามแนวทางที่ dtac ประกาศออกมาถือเป็นแผนระยะยาวที่มีความต่อเนื่อง และมีการลงทุนที่สูงมาก มีเป้าหมายเพื่อเฟ้นหาคนที่มีทักษะมาร่วมงาน และยังเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำงานให้มีความกระชับ

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners