โนเกียแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ โนเกีย ประเทศไทย

โดย nookzz | 24 มกราคม 2556 เมื่อ 03:10 น. | อ่าน 154

photo 1โนเกียประกาศแต่งตั้ง นายญาณธน  สิมะวานิชกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับผิดชอบการดำเนินงานโดยรวมของโนเกีย ประเทศไทย สร้างการเติบโตและความสำเร็จ รักษาตำแหน่งผู้นำในประเทศไทย พร้อมขยายตลาดสมาร์ทโฟน

ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งดังกล่าว นายญาณธน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขาย โนเกีย ประเทศไทย เป็นเวลา 5 ปี โดยรับผิดชอบการพัฒนา ผลการดำเนินงาน และกลยุทธ์ของช่องทางการขายในประเทศไทย โดยใช้ศักยภาพของช่องทางการขายเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

นายญาณธน ร่วมงานกับโนเกียตั้งแต่ปี 2537 และเติบโตมาพร้อมกับบริษัท มีบทบาทสำคัญทั้งในธุรกิจโทรศัพท์มือถือ และธุรกิจโครงข่ายสื่อสารของโนเกีย  โดยดำรงตำแหน่งสำคัญๆได้แก่ ผู้จัดการด้านบริหารงานลูกค้า ผู้จัดการฝ่ายขาย จนกระทั่งถึงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขายตามลำดับ

นายญาณธน  สิมะวานิชกุล กรรมการผู้จัดการ  โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัดกล่าวว่า “ด้วยทีมงานคนไทยที่เปี่ยมศักยภาพและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผมมั่นใจว่า เราจะรักษาความสำเร็จ และเสริมสร้างความเป็นผู้นำทั้งในตลาดโทรศัพท์มือถือ และสมาร์ทโฟนได้ตามกลยุทธ์หลักที่โนเกียวางไว้” พร้อมเสริมว่า “ผมตั้งใจจะนำประสบการณ์ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดในเมืองไทยมาใช้เพื่อมอบประสบการณ์การสื่อสารไร้สายใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ให้กับผู้บริโภคชาวไทย และนำความสำเร็จมาให้กับพันธมิตร”

นายญาณธนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในปี 2534 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองออสติน และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

photo 4

ประวัติผู้บริหาร
นายญาณธน  สิมะวานิชกุล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด

นายญาณธน สิมะวานิชกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 รับผิดชอบการดำเนินงานโดยรวมของโนเกียในประเทศไทย สร้างการเติบโตและความสำเร็จ รักษาความเป็นผู้นำตามกลยุทธ์ของโนเกียทั่วโลก

ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งดังกล่าว นายญาณธน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขาย โนเกีย ประเทศไทย เป็นเวลา 5 ปี โดยรับผิดชอบการพัฒนา ผลการดำเนินงาน และกลยุทธ์ด้านช่องทางการขายในประเทศไทย เป็นผู้นำทีมขาย และดูแลกลยุทธ์ในช่องทางขายปลีก เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

ก่อนหน้านี้ เขาดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย โนเกีย ประเทศไทย รับผิดชอบการวางกลยุทธ์ด้านการขาย เป็นผู้นำทีม และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้กระจายสินค้า ตัวแทนจำหน่าย และผู้ให้บริการเครือข่าย

นายญาณธนเริ่มทำงานกับโนเกียครั้งแรกเมื่อปี 2537 ในธุรกิจโครงข่ายสื่อสารและได้เติบโตพร้อมมีบทบาทสำคัญทั้งในธุรกิจโครงข่ายสื่อสารและธุรกิจโทรศัพท์มือถือของโนเกีย ประเทศไทย ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการด้านบริหารงานลูกค้า ผู้จัดการฝ่ายขาย และหัวหน้าฝ่ายขายตามลำดับ

นายญาณธนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในปี 2534 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองออสติน และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

About Author

nookzz

nookzz

Partners