ดีแทค มอบบริการ Corporate SMS สนับสนุนหอการค้าไทย ไวต่อเหตุการณ์ส่งข่าวสารทางเศรษฐกิจ

โดย shyboy | 2 กรกฎาคม 2550 เมื่อ 16:04 น. | อ่าน 16
ดีแทค ควงแขนหอการค้าไทยเซ็นสัญญาแลกเปลี่ยนความร่วมมือ พร้อมส่งเสริมกิจกรรมการทำงานแต่ละฝ่ายร่วมกัน เพื่อให้การส่งผ่านข้อมูลระหว่างสมาชิกทำได้ฉับไว

2 กรกฎาคม 2550 – ดีแทค ควงแขนหอการค้าไทยเซ็นสัญญาแลกเปลี่ยนความร่วมมือ พร้อมส่งเสริมกิจกรรมการทำงานแต่ละฝ่ายร่วมกัน เพื่อให้การส่งผ่านข้อมูลระหว่างสมาชิกทำได้ฉับไว หอการค้าไทยสามารถส่งข้อความสั้นด้วยระบบ Corporate SMS ของดีแทค เพื่อประสานความสัมพันธ์ และการทำงานร่วมกันของสมาชิกทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ขณะที่ดีแทครับอานิสงส์ทางธุรกิจ และการตลาดผ่านทางกิจกรรมหลากรูปแบบที่หอการค้าไทยจัดขึ้นโดยความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลาทั้งสิ้น 12 เดือน

 

นายแอนดรูว์ แมคบีน ผู้อำนวยการสายงาน Business Division บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่า ในการเซ็นสัญญาความร่วมมือกันครั้งนี้ ดีแทคให้สิทธิหอการค้าไทยในการส่งข้อความสั้น (SMS) แก่สมาชิกจำนวน 15,000 ข้อความต่อเดือนโดยไม่คิดมูลค่า  ผ่านระบบ Web Interface ได้ด้วยตัวเอง ผ่านทางเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงของดีแทคทั่วประเทศ ซึ่งนอกเหนือจากเป็นการช่วยสร้างความสามารถทางธุรกิจให้กับสมาชิกของหอการค้าไทยทั้งที่อยู่ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคแล้ว ยังเป็นการช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ความทันสมัยขององค์กรในด้านการติดต่อสื่อสารภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการส่งข้อความภายในกลุ่มสมาชิก ดีแทคจะจัดส่งข้อความประชาสัมพันธ์ หรือสิทธิประโยชน์ที่ดีแทคเสนอให้กับสมาชิกของหอการค้าเดือนละไม่เกิน 2 ข้อความ ในขณะเดียวกัน จากความร่วมมือดังกล่าว หอการค้าไทยได้ตกลงเห็นชอบในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหอการค้าที่สามารถเปิดเผยได้ให้กับดีแทคตลอดระยะเวลาของความร่วมมือ รวมทั้งยังตกลงให้ดีแทคสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่หอการค้าจัดขึ้นได้เพื่อเป็นการขยายโอกาส และศักยภาพในเชิงการตลาดได้อีกด้วย

 

ในภาพ : นายแอนดรูว์ แมคบีน ผู้อำนวยการสายงาน Business Division บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ที่ 2 จากซ้าย)

About Author

shyboy

shyboy

Partners