คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ชี้ขาดให้ทีโอทีเข้าเจรจาทำการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับดีแทค

โดย shyboy | 15 มิถุนายน 2550 เมื่อ 00:38 น. | อ่าน 16
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ชี้ขาดให้ทีโอทีเข้าเจรจาทำการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับดีแทค

14 มิถุนายน 2550 – บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา ดีแทคได้รับหนังสือฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2550 จากคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท (กวพ.) โดยในหนังสือฉบับดังกล่าว กวพ. ได้แจ้งให้ทราบว่าตามที่ดีแทคร้องขอให้ กวพ. พิจารณาระงับข้อพิพาทระหว่างดีแทคและบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นั้น บัดนี้ กวพ. ได้มีคำวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

ข้อพิพาทดังกล่าวเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการที่ทีโอทีปฏิเสธไม่ยอมเข้าเจรจาทำสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับดีแทค ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ส่งผลให้ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ดีแทค และ ทีโอที ต้องเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทของ กวพ.

 

กวพ. ได้มีคำวินิจฉัยในเรื่องนี้โดยระบุว่า กวพ. เห็นควรให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทำคำชี้ขาดสั่งให้ทีโอทีเข้าทำการเจรจาทำสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับดีแทค และทีโอทีไม่มีเหตุผลที่จะไม่เข้าทำการเจรจาทำสัญญาดังกล่าวกับดีแทคแต่อย่างใด

 

“คำวินิจฉัยของ กวพ. ครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยเพราะเท่ากับเป็นการระบุว่าผู้ให้บริการทุกรายควรจะนำเอาระบบอินเตอร์คอนเน็คชั่นมาใช้” ซิคเว่ เบรคเก้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีแทค กล่าว.

 

 

DRC stated that the NTC should order TOT to enter into negotiations with DTAC for an interconnection agreement


On June 13, Total Access Communication Plc (DTAC) received an official notice, dated June 12 2007, from NTC’s Dispute Resolution Committee (DRC).

 

The DRC has issued a decision in the dispute request filed by DTAC against TOT. The DRC confirmed DTAC’s right to enter into an interconnection agreement with TOT.

 

In its decision, the DRC stated that the NTC should order TOT to enter into negotiations with DTAC for an interconnection agreement and that the current refusal of TOT to enter into negotiations with DTAC is not justified.

 

DTAC entered into a dispute resolution process with TOT on February 13, 2007, following TOT’s refusal to enter into negotiations for an interconnection agreement with DTAC pursuant to the NTC regulation on Interconnection.

About Author

shyboy

shyboy

Partners