แฮปปี้เปิดตัวโครงการทดลอง Happyvirus.com ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ สร้างเครือข่ายวัยรุ่นบนกลยุทธ์การตลาด viral marketing

โดย shyboy | 15 มิถุนายน 2550 เมื่อ 00:36 น. | อ่าน 37
แฮปปี้เปิดตัวซิมสายพันธุ์ใหม่ผ่านเว็บไซต์ happyvirus.com เจาะกลุ่มวัยรุ่น บนแนวความคิดการกระจายตัวของไวรัส ยิ่งแนะนำต่อกันยิ่งได้โทรราคาถูก

แฮปปี้เปิดตัวโครงการทดลอง Happyvirus.com ไวรัสสายพันธุ์ใหม่
สร้างเครือข่ายวัยรุ่นบนกลยุทธ์การตลาด viral marketing

 

14 มิถุนายน 2550 – แฮปปี้เปิดตัวซิมสายพันธุ์ใหม่ผ่านเว็บไซต์ happyvirus.com เจาะกลุ่มวัยรุ่น บนแนวความคิดการกระจายตัวของไวรัส ยิ่งแนะนำต่อกันยิ่งได้โทรราคาถูก โครงการทดลองแรกจำกัดจำนวนผู้ใช้เพียงแค่ 5,000 คนเท่านั้น

 

ซิมแฮปปี้ไวรัส มีลักษณะพิเศษเหมือนกับการขยายพันธุ์ของไวรัส โดยซิมแฮปปี้ไวรัสจะมีค่าโทรปกติ แต่เมื่อผู้ใช้แนะนำเพื่อนให้ใช้ต่อ จะมีค่าโทรอัตราพิเศษระหว่างกัน ยิ่งแนะนำมากก็จะสามารถโทรระหว่างกันได้ถูกมาก นอกจากนั้นผู้ใช้จะได้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อีกมากมาย รวมถึงพื้นที่พิเศษบน happyvirus.com และบริการพิเศษต่าง ๆ อีกมากมาย

 

ซิมแฮปปี้ไวรัส จะยังไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไป แต่อยู่ในช่วงการทดลองพฤติกรรมของผู้ใช้งานและการกระจายตัวของไวรัส โดยผู้ที่สนใจจะสามารถขอรับสิทธิได้ที่ www.happyvirus.com เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น และจะถูกจำกัดผู้รับสิทธิเพียง 5,000 คน โดยทีมงานจะสงวนสิทธิในการพิจารณาและเลือกผู้ที่สนใจโดยไม่ได้ใช้กระบวนการขอก่อนได้ก่อน แต่ใช้วิธีคัดเลือกในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะประกาศบน www.happyvirus.com ต่อไป

 

รูปแบบการตลาดของซิมแฮปปี้ไวรัสในช่วงทดลอง จะนำเสนอผ่านกระบวนการสื่อสารแบบปากต่อปาก ผสมผสานกับสื่อหลักในการสร้างความสนใจ รับรู้ และบอกต่อ รวมถึงกระจายข่าวสารผ่านกลุ่มทดลองกลุ่มแรก 5,000 คนอย่างต่อเนื่อง

 

โครงการทดลองแฮปปี้ไวรัสจะใช้เวลาประมาณ 4 เดือนเพื่อนำผลการทดลองมาขยายผลและพัฒนาเป็นบริการเต็มรูปแบบต่อไป

 

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.happyvirus.com

About Author

shyboy

shyboy