บิสซิเนส ออบเจ็กต์ เห็นศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่งสำหรับตลาดโซลูชั่นข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) ในประเทศไทย

โดย shyboy | 15 มิถุนายน 2550 เมื่อ 00:21 น. | อ่าน 137
บิสซิเนส ออบเจ็กต์ เห็นศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่งสำหรับตลาดโซลูชั่นข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) ในประเทศไทย
เปิดตัวผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดระดับกลางผ่านคู่ค้าในประเทศไทย

กรุงเทพฯ –  13 มิถุนายน 2550  วันนี้ บิสซิเนส ออบเจ็กต์ (ชื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    นาสแดค : BOBJ; รหัส ยูโรเน็กซ์ ปารีส  ISIN: FR0004026250 – BOB)  ผู้ให้บริการโซลูชั่นข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence – BI) ชั้นนำของโลก กล่าวว่า บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นใน      เชิงบวก   อย่างยิ่งต่อการเติบโตของ บิสซิเนส ออบเจ็กต์ ในประเทศไทย ทั้งนี้  ในไตรมาสแรกของปีบัญชีล่าสุด บิสซิเนส ออบเจ็กต์ มีรายงานการเติบโตของรายได้ทั่วโลกเป็นตัวเลขสองหลัก           โดยภูมิภาคเอเชีย    แปซิฟิคและญี่ปุ่น (Asia Pacific Japan – APJ) มีการเติบโตของรายได้มากที่สุดที่ร้อยละ 27 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านี้ หรือคิดเป็นรายได้รวมทั้งสิ้น 24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ


 


บริษัทฯ กล่าวว่าศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่งในตลาดภูมิภาคมาจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับตลาดระดับกลางของบริษัท ได้แก่ โซลูชั่นที่เรียกว่า บิสซิเนส ออบเจ็กต์ คริสตัล ดิซิชั่นส์ (Business Objects Crystal Decision) รุ่น Standard Edition และ รุ่น Professional Edition ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้จะมีจำหน่ายในประเทศไทยผ่านคู่ค้าของบิสซิเนส ออบเจ็กต์ ในประเทศไทย คือ บริษัท แอ็คเซล       อินทิเกรชั่น จำกัด และบริษัท เมจิก ซอฟต์แวร์ ประเทศไทย จำกัด (MST) 


 


ปัจจุบันนี้ แม้ว่าองค์กรต่างๆ กำลังถูกถาโถมด้วยข้อมูลมากมายในแต่ละวัน หากแต่องค์กรเหล่านี้ก็ยังประสบปัญหากับการขาดข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับธุรกิจได้จริง และปัญหาดังกล่าวนี้กำลังทวีความสำคัญยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่สามารถแยกแยะข้อมูลมากมายเหล่านี้ได้ว่า ข้อมูลใดที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจหรือไม่ เนื่องจากไม่มีวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเช่นที่องค์กรขนาดใหญ่ปฏิบัติกันมาช้านาน ด้วยเหตุนี้ การมีเครื่องมือเข้ามาช่วยจัดการข้อมูลธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพจึงกำลังกลายเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆ ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


 


มร. วี.อาร์. ศรีวัตสัน รองประธาน บิสซิเนส ออบเจ็กต์ เอเชียใต้ กล่าวว่า “จากข้อมูลของบริษัทวิจัย   ชั้นนำ IDC พบว่าร้อยละ 24.4 ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคตั้งอยู่ในเอเชียใต้  โดยในประเทศไทยนั้นมีจำนวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถึง 2.1 ล้านราย โดยในจำนวนนี้ หลายรายเป็นคู่ค้าของบริษัทระดับสากล หรือเป็นบริษัทส่งออกโดยตรง ซึ่งในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีการแข่งขันในระดับนานาชาติสูงยิ่งขึ้นนี้ บริษัทต่างๆ จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีหลากหลายระดับ ตลอดจนกฎระเบียบด้านธรรมาภิบาลในระดับสากลด้วย


 


“และเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการดังกล่าว ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงได้เริ่มหันมาพึ่งพาโซลูชั่น Business Intelligence มากขึ้น ซึ่งโซลูชั่นของ บิสซิเนส ออบเจ็กต์ ที่นำเสนอสำหรับเซ็กเม้นต์ตลาดระดับกลางนี้จะช่วยปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ช่วยให้องค์กรได้ค้นพบโอกาสใหม่ๆ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  และจากการสนับสนุนของคู่ค้าสำคัญของเราในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท แอ็คเซล อินทิเกรชั่น จำกัด และบริษัท เมจิก ซอฟต์แวร์ ประเทศไทย จำกัด หรือ MST ผนวกกับความรู้ความเชี่ยวชาญของเราในอุตสาหกรรมนี้ และโอกาสอีกมากมายในตลาดระดับกลางในประเทศไทย ทำให้เรามีความเชื่อมั่นในเชิงบวกอย่างมากกับธุรกิจของเราในประเทศไทยในปีนี้” มร. วี. อาร์ กล่าว


 


ในโอกาสนี้ นายมนตรี ถิรศักดิ์ธนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็คเซล อินทิเกรชั่น จำกัด กล่าวว่า “ปัจจัยสำคัญที่บรรดาบริษัทระดับสากลและบริษัทขนาดใหญ่ทั่วไปคำนึงถึงในการตัดสินใจเลือกคู่ค้า    ก็คือ ต้นทุนค่าใช้จ่าย คุณภาพ ประสิทธิภาพ และระบบการจัดส่งของบริษัทคู่ค้า ดังนั้นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการเป็นคู่ค้ากับบริษัทเหล่านี้จึงได้พากันหันมาพึ่งพาโซลูชั่น Business Intelligence เนื่องจากโซลูชั่นเหล่านี้มีส่วนช่วยอย่างมากให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กล่าวมา จากการช่วยบ่งชี้ปัญหาต่างๆ ในธุรกิจ และการบริหารจัดการกระบวนการตัดสินใจในกรณีที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งผลที่ได้ก็คือ การเพิ่มความสามารถในการมองเห็นถึงกระบวนการทำงานประจำวันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีการหมุนเวียนของข้อมูลที่เร็วขึ้นและในอัตราที่สูงขึ้น และเพิ่มความโปร่งใสในธุรกิจ ซึ่งถือว่าจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่มีธรรมาภิบาล”


 


ด้านนายบุญช่วย สงวนวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมจิก ซอฟต์แวร์ ประเทศไทย จำกัด (MST) กล่าวว่า “ในขณะที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความต้องการโซลูชั่นด้าน Business Intelligence พอๆ กับธุรกิจขนาดใหญ่นั้น  สิ่งสำคัญที่ธุรกิจเหล่านี้คำนึงถึงก็คือ งบประมาณที่มีจำกัด  และบุคลากรในฝ่ายไอทีที่มีจำนวนน้อยและมีความชำนาญไม่สูงเท่ากับบุคลากรในบริษัทใหญ่ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่กล่าวมานี้ ไม่ใช่เป็นเพียงธุรกิจขนาดเล็กๆ ซึ่งนี่เองทำให้ธุรกิจนี้มีความต้องการเฉพาะตัว ทำให้การมีโซลูชั่น Business Intelligence ที่ออกแบบและสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นสิ่งจำเป็น


“การเป็นคู่ค้ากับบิสซิเนส ออบเจ็กต์ ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างไม่มีข้อสงสัยสำหรับเรา เพราะบิสซิเนส ออบเจ็กต์ เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่น Business Intelligence ชั้นนำระดับโลก ที่มุ่งเน้นในด้านนี้โดยเฉพาะ โดยในประเทศไทยประเทศเดียว บริษัทมีลูกค้าแล้วกว่า 100 ราย ทั้งอุตสาหกรรมผลิต ธุรกิจการเงิน และประกันภัย และโทรคมนาคม ตลอดจนภาครัฐ  นอกจากนี้ บิสซิเนส ออบเจ็กต์ ยังมีความเข้าใจอย่างดีถึงความต้องการที่มีความแตกต่างเฉพาะตัวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   ซึ่งเป็นเสมือนธุรกิจหลักของประเทศไทย” นายบุญช่วย กล่าวเสริม


 


‘บิสซิเนส ออบเจ็กต์ คริสตัล ดิซิชั่นส์’  (Business Objects Crystal Decisions) รุ่น Standard Edition เป็นโซลูชั่น Business Intelligence ที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  เพื่อให้ธุรกิจเหล่านี้ได้ประโยชน์จากการรายงาน  การสืบค้นอย่างเร่งด่วนและการวิเคราะห์ และการแสดงผลและมาตรวัดผ่านหน้าจอ ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลเรียล-ไทม์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาได้ทันที  โดยไม่ต้องทำการประมวลรายงานและนั่งศึกษาด้วยตนเอง  ‘บิสซิเนส ออบเจ็กต์ คริสตัล ดิซิชั่นส์’  เป็นโซลูชั่น Business Intelligence ที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถใช้ได้กับแอพพลิเคชั่นธุรกิจที่องค์กรมีอยู่แล้วเพื่อช่วยลดการลงทุนเพิ่มโดยไม่จำเป็น และยังใช้งานง่าย สะดวกสบาย โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้โดยตรงจากเครื่องมือที่คุ้นเคยอยู่แล้ว เช่น ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เป็นต้น   


 


‘บิสซิเนส ออบเจ็กต์ คริสตัล ดิซิชั่นส์’ รุ่น Professional Edition เป็นโซลูชั่น Business Intelligence ที่ผู้ใช้จะได้รับประโยชน์ทั้งจากฟังก์ชั่นข้อมูลธุรกิจเบ็ดเสร็จ (date integration) ที่ผ่านการพัฒนาขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นการรายงาน  การสืบค้นอย่างเร่งด่วนและการวิเคราะห์ และการแสดงผลและมาตรวัดผ่านหน้าจอ ฟังก์ชั่นข้อมูลเบ็ดเสร็จ (data integration)  จะช่วยให้ผู้ใช้จะสามารถเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ซึ่งรวมถึง ไมโครซอฟท์ เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ (Microsoft SQL Server)  ไอบีเอ็ม ดีบีทู (IBM DB2) ออราเคิล อินกรีส (Oracle Ingres) และอื่นๆ อีกมากมาย  โดยโปรแกรมจะทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เหล่านี้เข้ามาอยู่ในแหล่งข้อมูลเป้าหมายเพียงแหล่งเดียว  ฟังก์ชั่นการทำงานดังกล่าวนี้มีความสำคัญพิเศษสำหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการจะรวบรวมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลธุรกิจที่มีแหล่งที่มาหลายแหล่ง  นอกจากนี้ บริษัทที่ยังไม่คุ้นเคยกับโซลูชั่น ‘บิสซิเนส ออบเจ็กต์ คริสตัล ดิซิชั่นส์’  ยังจะพบว่าโซลูชั่นรุ่น Professional Edition นี้ มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน  และเป็นตัวที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กับแอพพลิเคชั่นธุรกิจ  แหล่งข้อมูล  และแพล็ตฟอร์มที่องค์กรหรือบริษัทมีอยู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นโซลูชั่นครบวงจรที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในราคาประหยัดที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเป็นเจ้าของได้อีกด้วย 


 


เกี่ยวกับบิสซิเนส ออบเจ็กต์


บิสซิเนส ออบเจ็กต์ เป็นผู้บุกเบิกโซลูชั่นข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence – BI) นับตั้งแต่ที่เทคโนโลยีแขนงนี้ถือกำเนิดขึ้น ปัจจุบัน ในฐานะที่เป็นบริษัทซอฟต์แวร์โซลูชั่น Business Intelligence ชั้นนำของโลก บิสซิเนส ออบเจ็กต์ ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานแบบใหม่ของโลกนี้ด้วยการใช้โซลูชั่น Business Intelligence ซึ่งโซลูชั่น Business Intelligence ของบิสซิเนส ออบเจ็กต์ได้มีส่วนช่วยให้บริษัทและองค์กรทั่วโลกกว่า 43,000 แห่งมีความเข้าใจและสามารถทำการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บิสซิเนส ออบเจ็กต์ ยังช่วยให้บริษัททุกขนาดสามารถทำการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญจากข้อมูลที่แม่นยำและทันสมัย ด้วยการผนวกเทคโนโลยีนวัตกรรมชั้นนำ บริการที่ปรึกษาและฝึกอบรมระดับโลก  และการมีเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งและหลากหลายที่สุดของอุตสาหกรรม


 


บิสซิเนส ออบเจ็กต์ มีสำนักงานใหญ่สองแห่งตั้งอยู่ในเมืองซานโฮเซ่ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาและกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นาสแดค (BOBJ) และตลาดหลักทรัพย์ ยูโรเน็กซ์ ปารีส (ISIN: FR0004026250 – BOB) ท่านผู้สนใจที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบิสซิเนส ออบเจ็กต์ กรุณาเข้าชมได้ที่เว็บไซต์  www.businessobjects.com.


 


เกี่ยวกับบริษัท แอ็คเซล อินทิเกรชั่น จำกัด


บริษัท แอ็คเซล อินทิเกรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาและให้บริการด้านไอทีที่มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ และบริการรวมระบบ (System integration) สำหรับโซลูชั่นคลังข้อมูล (Data warehousing) โซลูชั่นข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) และโซลูชั่นการบริหารจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) ผู้สนใจที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท แอ็คเซล อินทิเกรชั่น จำกัด กรุณาเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ http://www.accelsolution.com/index.html


 


เกี่ยวกับบริษัท เมจิก ซอฟต์แวร์ ประเทศไทย จำกัด (MST)


บริษัท เมจิก ซอฟต์แวร์ ประเทศไทย จำกัด (MST) เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำของประเทศไทยที่ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ และบริการสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมระบบธุรกิจ (Business integration) ข้อมูลธุรกิจ และการพัฒนาซอฟต์แวร์แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป้าหมายของบริษัทคือการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  การผลิต  และการบริหารจัดการงานให้กับองค์กรของท่าน  เพื่อให้ท่านสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ภายใต้สภาพ แวดล้อมธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงทั่วโลก ผู้สนใจที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท เมจิก ซอฟต์แวร์ ประเทศไทย จำกัด (MST) กรุณาเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ http://www.magicsoftware.co.th/index.html


 


###


 


สัญลักษณ์โลโก้ของบิสซิเนส ออบเจ็กต์ (Business Objects) คริสตัล รีพอร์ตส (Crystal Reports) และคริสตัล ดิซิชันส์ (Crystal Decisions) เป็นสัญลักษณ์ทางการค้า และสัญลักษณ์การค้าจดทะเบียนของบิสซิเนส ออบเจ็กต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ   ส่วนชื่ออื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์การค้าของเจ้าของชื่อที่กล่าวถึงนั้น 

About Author

shyboy

shyboy