ไทย เทลโก้ โฮลดิ้ง ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ ลดสัดส่วนของกลุ่ม telenor เหลือ 49%

โดย shyboy | 23 กรกฎาคม 2555 เมื่อ 17:50 น. | อ่าน 1,068

ไทย เทลโก้ โฮลดิ้ง แจ้งปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยภายใต้โครงสร้างใหม่นี้ บริษัทผู้ลงทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีตระกูลเบญจรงคกุลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นได้เข้าลงทุนในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ของไทย เทลโก้ โฮลดิ้ง ในสัดส่วนร้อยละ 51 ขณะที่เทเลนอร์ กรุ๊ป ยังคงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49

ตระกูลเบญจรงคกุลได้ตัดสินใจลงทุนข้างต้นโดยมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ตลอดจนประสิทธิภาพและประสบการณ์ระดับสากลของทีมงานบริหารของดีแทค ทั้งนี้ โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่นี้จะสะท้อนถึงความเป็นพันธมิตรอันแข็งแกร่งระหว่างตระกูลเบญจรงคกุล และ เทเลนอร์ กรุ๊ป ในการให้บริการด้านการสื่อสาร ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย เพื่อประโยชน์ของประเทศไทยและผู้บริโภคชาวไทย

ไทย เทลโก้ โฮลดิ้ง จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 22.4 ในบริษัท โทเทิ่ล แอคเซส คอมมูนิเคชั่นส์ หรือดีแทค ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อันดับสองของประเทศไทย ทั้งนี้ ทางไทย เทลโก้ โฮลดิ้ง ได้แจ้งให้ดีแทคทราบถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แล้ว

About Author

shyboy

shyboy

Partners