ทรู อินเทอร์เน็ต สานต่อโครงการ Easy Internet Charity Campaign

โดย shyboy | 7 มิถุนายน 2550 เมื่อ 12:54 น. | อ่าน 8
ทรู อินเทอร์เน็ต สานต่อโครงการ “Easy Internet Charity Campaign” ขยายโอกาสให้ลูกค้าเน็ตรายเดือนร่วมบริจาคชั่วโมงเน็ต เพื่อผู้บกพร่องทางการได้ยิน

 ทรู อินเทอร์เน็ต  ขยายโอกาสให้ลูกค้า hi-speed Internet, Super hi-speed Internet และลูกค้าอินเทอร์เน็ตแบบรายเดือน Click Internet ที่ใช้บริการผ่านโทรศัพท์บ้านทรู (หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นต้นด้วย 026, 027, 028 และ 029 ) ร่วมบริจาคชั่วโมงอินเทอร์เน็ตแก่ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ให้สื่อสารและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อโอกาสในการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยสามารถบริจาคชั่วโมงอินเทอร์เน็ต ได้ที่ www.trueeasyinternet.com ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม  2550  ทั้งนี้ ค่าบริการชั่วโมงเน็ตที่บริจาคจะเรียกเก็บผ่านใบแจ้งหนี้ค่าบริการ ในอัตราชั่วโมงละ 9 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่ง ทรู อินเทอร์เน็ต จะสมทบชั่วโมงเน็ตเพิ่มให้อีกเท่าตัวตามจำนวนที่ได้รับบริจาค สำหรับผู้มียอดบริจาคสูงสุด 10 ท่าน      จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและร่วมเดินทางไปมอบชั่วโมงเน็ต แก่สมาคมหรือสถาบันศึกษาผู้บกพร่องทางการได้ยินทั่วประเทศ

About Author

shyboy

shyboy

Partners