INET ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุน 262.52 ลบ. สร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3

โดย RingRangRung | 23 มิถุนายน 2559 เมื่อ 13:59 น. | อ่าน 58

INET_Photo Release_INET ประชุมวิสามัญ_230616ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ (กลาง) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET  พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันภายหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมวิวัฒนไชย A ชั้น 8 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กทม. เมื่อเร็วๆ นี้ โดยในที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 262,520,799 บาท มูลค่าที่ตราไว้ (Par) หุ้นละ 1 บาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) เพื่อรองรับการขยายตัวของ Cloud Solutions ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น พร้อมทั้งเป็นศูนย์สำรองข้อมูลของระบบ Cloud Solutions และช่วยเสริมเสถียรภาพและความปลอดภัยของข้อมูล ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners