ความคิดเห็นของคุณซิคเว่ เกี่ยวกับผลคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดย shyboy | 21 พฤษภาคม 2550 เมื่อ 03:35 น. | อ่าน 14
ความคิดเห็นของคุณซิคเว่ เกี่ยวกับผลคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา ในกรณีผลการตีความสัญญาสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทเอกชน

นายซิคเว่ เบรคเก้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีแทค กล่าวว่า “บริษัทยังไม่ได้รับเอกสารอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เท่าที่ได้มีการศึกษาในเบื้องต้นแล้วพบว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่บริษัทมีความเข้าใจต่อกรณีดังกล่าว ทำให้บริษัทคิดว่าผลคำวินิจฉัยนี้ส่งผลดีโดยรวมต่ออุตสาหกรรม และที่สำคัญคำวินิจฉัยดังกล่าวยังได้มีการระบุไว้ชัดเจนว่าสัญญาสัมปทานที่บริษัทได้ทำกับ กสท. นั้นถูกต้องและมีผลตามกฎหมายทุกอย่าง บริษัทยังไม่สามารถแสดงความคิดมากกว่านี้จนกว่าได้จะได้มีการศึกษาคำวินิจฉัยโดยละเอียดก่อน”
 

 

“We haven’t got the official document from the ICT ministry yet but as we understand the state council’s ruling is in line with our own legal understanding on the issue, which is very positive in our view. Most importantly, the ruling has stated clearly that our concession contract with CAT is valid and legally binding. We will get back with more comments when we get hold of the official document,” said Sigve Brekke , DTAC’s CEO

About Author

shyboy

shyboy