ใครๆ ก็ไม่รัก RIM BlackBerry ล่าสุด NTSB หนีไปซบ iPhone 5

โดย iSkyline | 22 พฤศจิกายน 2555 เมื่อ 16:45 น. | อ่าน 144

หลังจากที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของประเทศสหรัฐอเมริกา (US Immigration and Customs) เป็นหน่วยงานแรกๆ ที่ออกประกาศว่าว่ากำลังจะยุติการใช้งานอุปกรณ์ BlackBerry ภายในองค์กรเพื่อเปลี่ยนไปใช้งาน Apple iPhone ที่สามารถตอบสนองต่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันได้ดีกว่า ก็มีรายงานล่าสุดจากอีกหนึ่งหน่วยงานในสังกัดของรัฐบาลสหรัฐที่กำลังจะดำเนินการเช่นเดียวกันในอนาคตอันใกล้

โดยเป็นรายงานจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางการคมนาคมแห่งสหรัฐอเมริกา (National Transportation Safety Board) ที่ได้ออกประกาศดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าอุปกรณ์ของ BlackBerry นั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานได้อย่างเต็มที่อีกต่อไป

และได้ให้เหตุผลในการเลือกใช้ Apple iPhone ว่าต้องการประสิทธิภาพและความเสถียรของความสามารถในการสื่อสาร ในระหว่างการออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและภารกิจต่างๆ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานในสถานที่ห่างไกล

นอกจากนั้นในอนาคตก็อาจจะมีการพิจารณา Apple iPad เข้ามาใช้งานร่วมด้วยเพื่อความราบรื่นของการเชื่อมต่อข้อมูลในการปฏิบัติงานต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ โดยโครงการดังกล่าวทาง NTSB จะร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่าย Verizon ในการจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์ต่อไป

ที่มา: Slash Gear

About Author

iSkyline

iSkyline

Partners