สำนักงาน กสทช. ประกาศสิทธิการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองประชาชน

โดย nookzz | 22 กันยายน 2557 เมื่อ 17:11 น. | อ่าน 9

IMG_9644นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. เร่งประชาสัมพันธ์คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้ตระหนักในสิทธิของตน เกี่ยวกับ การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรายเดือน การเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ การย้ายค่ายโดยใช้เบอร์เดิม การยกเลิกบริการ SMS กวนใจ และการปิดบริการอินเทอร์เน็ตข้ามแดนระหว่างประเทศ (Roaming) การร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยสิทธิของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีดังนี้

1.การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน

·     ผู้ใช้บริการสามารถรักษาสิทธิ รักษาเบอร์ รักษาเงิน และยืนยันความเป็นเจ้าของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยการลงทะเบียนซิมการ์ด  ซึ่งปัจจุบันผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถลงทะเบียนซิมการ์ดได้ ณ ศูนย์บริการทุกแห่ง หรือ จุดให้บริการที่มีสัญลักษณ์ “2 แชะ” โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารประจำตัวอื่นใดที่ออกโดยราชการที่ใช้แทนได้

·     การเติมเงินแต่ละครั้งจะได้รับวันใช้งานไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยสะสมวันใช้งานสูงสุดได้อย่างน้อย 365 วัน โดยผู้ให้บริการจะกำหนดมากกว่าได้

·     เมื่อเลิกสัญญา จะได้รับคืนเงินคงเหลือในระบบ ภายใน 30 วัน หรืออาจโอนเงินนั้นไปยังเลขหมายอื่นในค่ายเดียวกันตามประสงค์ของผู้ใช้บริการ

2.การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรายเดือน

·    ผู้ใช้บริการสามารถเลิกสัญญาเวลาใดก็ได้ ด้วยการมีหนังสือแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยจะต้องชำระค่าบริการจนถึงวันที่เลิกสัญญา

·    กรณีค้างชำระค่าบริการ 2 เดือนติดต่อกัน อาจถูกระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้

3.การเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

·    ศึกษาเงื่อนไขการให้บริการ รวมถึงอัตราค่าบริการ ก่อนตัดสินใจเลือกใช้รายการส่งเสริมการขาย

·    สามารถเลือกรายการส่งเสริมการขายและ หรือเปลี่ยนไปใช้รายกรส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกัพฤติกรรมการใช้งานของตนได้ตลอดเวลา

4.การย้ายค่ายโดยใช้เบอร์เดิม

·    เมื่อลงทะเบียนซิมการ์ดแล้ว สามารถย้ายค่ายโดยใช้เบอร์เดิม ด้วยการแจ้ง ณ ศูนย์บริการแห่งนี้ โดยมีค่าธรรมเนียม 29 บาท/เลขหมาย ใช้เวลาดำเนินกร 3 วันทำการ

·    ย้ายค่ายโดยใช้เบอร์เดิมสามารถทำได้ทันที โดยไม่มีเงื่อนไขใดเกี่ยวกับระยะเวลาขั้นต่ำในการใช้บริการ

5.การยกเลิกรับบริการ SMS กวนใจ และการปิดบริการอินเตอร์เน็ตข้ามแดนระหว่างประเทศ (Roaming)

·    ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการรับบริการข้อความสั้น (SMS) กวนใจได้ฟรี โดยกด *137 แล้วโทรออก

·    ปิดบริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (International Data Roaming) ฟรี โดยกด *106# แล้วโทรออก

6.การร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

เมื่อมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถร้องเรียนมาที่สำนักงาน กสทช.

ด้วยช่องทางต่อไปนี้

·    ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้ริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. เลขที่ 404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ในเวลาทำการ เวลา 8.30 – 16.30 น. หรือส่งจดหมายมายังสถานที่ข้างต้น

·    ร้องเรียนต่อสำนักรับเรื่องร้องเรียนฯ ผ่านทางโทรศัพท์ : หมายเลขโทรศัพท์ 0 2634 6000 หรือ Call Center: 1200 กด 1 ฟรี

·    ร้องเรียนต่อสำนักรับเรื่องร้องเรียนฯ ผ่านทางอีเมล์ : tcp.service@nbtc.go.th, tcp.service@hotmail.com

·    ร้องเรียนต่อผู้ให้บริการของท่าน ฟรี ได้ที่หมายเลขดังนี้

– บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS หมายเลขโทรศัพท์ 02-271-9263 โทรฟรีจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

– บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ CAT 081-352-0444 และ 081-352-0666 จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น. (โทรฟรีจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ CDMA)

– บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) DTAC หมายเลขโทรศัพท์  02-202-8267 โทรฟรีจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ DTAC จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

หรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลข 089-446-9344 โดยใช้วิธีโทรไปแบบ Missed Call แล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับมาเอง

– บ. ทรูมูฟ จำกัด True Move และ True Move H หมายเลขโทรศัพท์  02-900-8088 โทรศัพท์เคลื่อนที่ True โทรฟรีทุกวัน 08.00-20.00 น. มี 10 คู่สาย

– บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) TOT3G (โทรศัพท์เคลื่อนที่) ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center): 1777 ให้บริการ 24 ชั่วโมง (โทรฟรีเฉพาะเครือข่ายของ TOT3G)

About Author

nookzz

nookzz

Partners