ซัมซุงเปิดค่าย “ซัมซุงสร้างนักคิด” เฟ้นหานวัตกรรุ่นเยาว์จากทั่วประเทศ ภายใต้โครงการเพื่อสังคม “ ซัมซุง โฮป ฟอร์ ชิลเดร้น – ซัมซุงสร้างนักคิด”

โดย nookzz | 22 สิงหาคม 2555 เมื่อ 13:47 น. | อ่าน 28

หลังจากเปิดตัวโครงการ “ซัมซุง โฮป ฟอร์ ชิลเดร้น – ซัมซุงสร้างนักคิด” และได้รับการตอบรับที่ดีมากจากโรงเรียนทั่วประเทศด้วยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากกว่า 1,000 โรงเรียน โดยหลังจากการคัดเลือกในรอบแรกแล้ว ซัมซุงได้เปิดค่าย “ซัมซุงสร้างนักคิด” ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจาก 80 ทีมทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เด็กไทยคิดนอกกรอบ ใช้จินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน โดยร่วมมือกับ อาจารย์รัศมี ธันยธรวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ระดับแถวหน้าของเมืองไทย คิดค้นหลักสูตรใหม่เพื่อพัฒนากระบวนการคิดนอกกรอบอย่างมีระบบขึ้นเป็นครั้งแรก

นางจันทร์วิภา พิพัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “ซัมซุงเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ในเด็กและเยาวชนไทยพร้อมส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีและช่วยพัฒนาให้เด็กและเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติให้เติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต“

กิจกรรมค่ายซัมซุงสร้างนักคิดจัดขึ้นใน 4 ภาคทั่วประเทศ ประเดิมที่กรุงเทพฯสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกจากภาคกลาง ต่อด้วยจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกจากภาคเหนือ จังหวัดขอนแก่นสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปิดท้ายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกจากภาคใต้

โดยค่ายซัมซุงสร้างนักคิดแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 วัน โดยในวันแรกนั้นเป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรมและทำความรู้จักเพื่อสร้างความคุ้นเคยเพื่อการร่วมกิจกรรมกันต่อไปสำหรับวันที่สองนั้นทุกทีมจะมีโอกาสได้เรียนหลักสูตรความคิดสร้างสรรค์ “Cresitive Thinking (Creative+Positive)” ที่เรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ทุกทีมยังได้รับการฝึกสอนที่เข้มข้นจากอาจารย์รัศมี เพื่อเตรียมตัวนำเสนอผลงานให้ชนะใจกรรมการในรอบตัดสินวันสุดท้าย ซึ่งบรรยากาศการคัดเลือกรอบตัดสินในวันที่สามนั้นเป็นไปอย่างสนุกสนานก่อนจะได้ผู้ผ่าน การคัดเลือก 3 ทีมจากแต่ละภาคเพื่อนำเสนอผลงานจริงและประกวดในรอบสุดท้ายในเดือนกันยายนต่อไป โดยทีมชนะเลิศจะได้รับโอกาสไปทัศนศึกษาอาณาจักรแห่งนวัตกรรมที่ซัมซุง ประเทศเกาหลี

ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการและชมตัวอย่างผลงานของเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ http://www.samsung.com/th/hope

About Author

nookzz

nookzz

Partners