ไมโครซอฟท์มอบทุนมูลค่า 5.3 ล้านบาทในโครงการ Unlimited Potential

โดย shyboy | 23 มีนาคม 2550 เมื่อ 16:13 น. | อ่าน 8
เดินหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อมุ่งสร้างโอกาสในการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ และพัฒนาแรงงานใน 5 ชุมชนในกรุงเทพมหานคร

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนสนับสนุนทั้งในรูปของ   เงินสด ซอฟต์แวร์ และหลักสูตรการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศรวมมูลค่า 5.3 ล้านบาทเพื่อก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชนในชุมชนเย็นอากาศ ชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนสร้างสรรค์พัฒนา 7–12 ชุมชนริมทางรถไฟสายใต้–ตะวันตก และชุมชนฉลองกรุงในกรุงเทพมหานครโดยร่วมมือกับมูลนิธิดวงประทีป เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และลดช่องว่างทางเทคโนโลยีในประเทศ


 


จนถึงขณะนี้ บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชนในประเทศไทยที่กรุงเทพมหานคร สระแก้ว แม่ฮ่องสอน ระนอง พังงา กระบี่ เชียงราย พะเยา บุรีรัมย์ และนครราชสีมา


 


จากภาพ มร. ดิเรก บราวน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (แถวหน้าที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วย นางสุภารัตน์ จูระมงคล ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อชุมชน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (แถวหน้าที่ 4 จากขวา) ทำพิธีมอบการสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชนแก่ 5 ชุมชนภายใต้การดูแลของมูลนิธิดวงประทีป ให้แก่ นางประทีป อึ่งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการ มูลนิธิดวงประทีป (แถวหน้าที่ 5 จากขวา)

About Author

shyboy

shyboy

Partners