ไมโครซอฟท์มอบทุนมูลค่า 5.3 ล้านบาทในโครงการ Unlimited Potential

โดย shyboy | 19 มีนาคม 2550 เมื่อ 02:42 น. | อ่าน 16
เดินหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อมุ่งสร้างโอกาสในการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ และพัฒนาแรงงานใน 5 ชุมชนในกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพฯ 15 มีนาคม 2550 – บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนสนับสนุนทั้งในรูปของ   เงินสด ซอฟต์แวร์ และหลักสูตรการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศรวมมูลค่า 5.3 ล้านบาทแก่ 5 ชุมชนในกรุงเทพมหานครโดยร่วมมือกับมูลนิธิดวงประทีป เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และลดช่องว่างทางเทคโนโลยีในประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในประเทศไทย


 


นางสุภารัตน์ จูระมงคล ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อชุมชน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า“การลดช่องว่างทางด้านดิจิตอลนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่การทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้ แต่ความแตกต่างที่เกิดขึ้นในโครงการนี้คือการที่ประชาชนได้รับความรู้และการศึกษาเพื่อนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนั้นไปใช้งาน คอมพิวเตอร์ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิต ธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมหากประชาชนรู้จักวิธีการที่จะใช้คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์ เป้าหมายของเราคือการทำให้การศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นฝันที่กลายเป็นจริงของชุมชนที่ขาดโอกาสในเมืองไทย ซึ่งจะนำไปสู่การก่อให้เกิดเศรษฐกิจที่ดี และส่งผลดีต่อสังคมในที่สุด”


 


โครงการ Unlimited Potential เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในเชิงดิจิตอลทั่วโลกของไมโครซอฟท์ โดยโครงการดังกล่าวได้มอบหลักสูตรการสอนทักษะทางด้านเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับกลางเพื่อขยายโอกาสในการเรียนรู้ทางด้านดิจิตอล และช่วยพัฒนาแรงงานผ่านศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชนที่ออกแบบมาเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักสูตรในการเรียนรู้เป็นขั้นเป็นตอนเพื่อปูพื้นฐานที่แข็งแกร่งด้านคอมพิวเตอร์ทั่วไป รวมถึงเนื้อหาจำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ และอินเทอร์เน็ต หลักสูตรไอทีดังกล่าวยังได้อบรมการใช้งานโปรแกรมการพิมพ์ การคำนวน และการนำเสนออีกด้วย


 


โครงการ Unlimited Potential ริเริ่มขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และได้ให้การสนับสนุนต่างๆ คิดเป็นมูลค่ากว่า 35 ล้านบาทแก่ชุมชนทั่วประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2550 นี้ บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทยได้มอบทุนสนับสนุนมูลค่า 5.3 ล้านบาทเพื่อก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชนในชุมชนเย็นอากาศ ชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนสร้างสรรค์พัฒนา 7–12 ชุมชนริมทางรถไฟสายใต้–ตะวันตก และชุมชนฉลองกรุง


 


นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป กล่าวว่า “ทักษะทางด้านเทคโนโลยีทวีความสำคัญต่อการทำงานในยุคปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในปัจจุบันประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในชุมชนในประเทศไทยก็ยังคงประสบปัญหาว่าจะหาความรู้และทักษะทางด้านนี้ได้จากที่ไหน และอย่างไร โครงการ Microsoft Unlimited Potential เป็นโครงการที่มอบโอกาสให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองเตย สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่สร้างอาชีพและโอกาสในชีวิตให้แก่พวกเขา”


 


โดยการดำเนินโครงการนี้ ทางไมโครซอฟท์ได้ร่วมมือและอาศัยศักยภาพของพันธมิตรในการเข้าถึงชุมชน ซึ่งนางสุภารัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหลายแห่งในประเทศไทยเพื่อลดข้อจำกัดในการทำงาน สถานที่ ครูผู้สอน และอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสสำหรับคนที่ไม่มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ให้ได้เพิ่มพูนความรู้ และสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน ซึ่งมูลนิธิดวงประทีปเป็นแบบอย่างที่ดีที่ประสบความสำเร็จในการกระจายทักษะทางด้านไอทีไปสู่ประชาชนที่ขาดโอกาส”


 


จนถึงขณะนี้ บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชนในประเทศไทยที่กรุงเทพมหานคร สระแก้ว แม่ฮ่องสอน ระนอง พังงา กระบี่ เชียงราย พะเยา บุรีรัมย์ และนครราชสีมา


 

About Author

shyboy

shyboy

Partners