กทค. รับรองผลการประมูล 900MHz แล้ว และเยียวยาคลื่น 900MHz ออกไปจนกว่าจะมีการออกใบอนุญาตให้กับผู้ชนะประมูล

โดย shyboy | 21 ธันวาคม 2558 เมื่อ 19:49 น. | อ่าน 13

IMG_9901นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (21 ธ.ค. 2558) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติรับรองผลการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz แล้วโดยมีรายชื่อผู้ชนะการประมูล และราคาประมูลสูงสุดของแต่ละชุดคลื่นความถี่ ดังนี้

  1. ชุดที่หนึ่ง คลื่นความถี่ 895-905 MHz คู่กับ 940-950 MHz ผู้ชนะการประมูล คือ บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด ราคาสุดท้ายที่เสนอ 75,654 ล้านบาท และ
  2. ชุดที่สอง คลื่นความถี่ 905-915 MHz คู่กับ 950-960 MHz ผู้ชนะการประมูล คือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ราคาสุดท้ายที่เสนอ 76,298 ล้านบาท

พร้อมนี้สำนักงาน กสทช. จะได้ประกาศ และมีหนังสือแจ้งผลการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz ไปยังผู้ชนะการประมูลทั้ง 2 รายในวันนี้ และให้นำเงินค่าประมูลงวดแรก 50% จำนวน 8,040 ล้านบาทมาชำระ พร้อมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินการก่อนรับใบอนุญาตอย่างครบถ้วน ถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประมูล

นอกจากนั้นที่ประชุม กทค. ได้มีมติกำหนดให้ระยะเวลาเยียวยาผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 900 MHz ที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน (ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G ของเอไอเอส บนคลื่นความถี่ 900 MHz) สิ้นสุดลงในวันที่มีการออกใบอนุญาตให้กับผู้ชนะการประมูลรายใดรายหนึ่ง

About Author

shyboy

shyboy

Partners