Google+ จะเข้ามามีบทบาทใน Play Store มากขึ้น

โดย iSkyline | 21 พฤศจิกายน 2555 เมื่อ 13:45 น. | อ่าน 30

ในปัจจุบันการแสดงความคิดใน Play Store ซึ่งเป็นร้านขายแอพลิเคชั่นออนไลน์ของ Google จะใช้เพียงการใส่นามแฝงซึ่งถูกผูกไว้กับบริการของ GMail ซึ่งในบางครั้งการแสดงความเห็นของผู้ใช้งานจริงนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้ใช้งานรายอื่นๆ ทำการดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นนั้นๆ

หรือเป็นประโยชน์ต่อทางนักพัฒนาโปรแกรมในการนำไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องหรือเพิ่มเติมคุณสมบัติให้ตรงใจกับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น ซึ่ง Google ก็คงต้องการใช้โอกาสนี้ในการโปรโมตการใช้งานบริการ social network อย่าง Google+ เข้าไปด้วยเป็นเหมือนชุมชนของผู้ใช้งานระบบ Android ขนาดย่อมๆ จึงเกิดแนวความคิดที่จะนำทั้ง 2 อย่างเข้ามารวมกัน

ในอนาคตทาง Google จะทำการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลจากเดิมที่ใช้นามแฝงของผู้ที่แสดงความคิดเห็น มาเป็นการใช้ชื่อที่เราได้ทำการลงทะเบียนไว้กับระบบของ Google+ เป็นการผูกทั้ง 2 บริการเข้าด้วยกันได้อย่างน่าจับตามองอยู่ไม่น้อยทีเดียว

ที่มา: Phone Arena

About Author

iSkyline

iSkyline

Partners