AT&T สหรัฐเสนอโครงการปล่อยสัญญาณเนตไร้สาย Gigabit Broadband ตามแนวสายไฟฟ้า

โดย iSkyline | 21 กันยายน 2559 เมื่อ 17:24 น. | อ่าน 24

att airgig

พัฒนาการของเทคโนโลยีทางการสื่อสารใหม่ๆ ในสมัยนี้นั้น ได้ถูกวางเป้าหมายออกแบบพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับกับรูปแบบการใช้ชีวิตในเขตเมืองที่หนาแน่นเป็นสำคัญ ในบางครั้งจึงมักจะกลายเป็นปัญหาที่เกิดการกระจุกตัวทางเทคโนโลยีอยู่บ้าง ถ้าเป็นตามเขตพื้นที่ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองไกลออกไป การเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ นั้นก็อาจจะใช้เวลาเป็นหลายเดือนหรือปี

แต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าพื้นที่นอกเขตเมืองนั้นจะถูกละเลยไม่ได้รับความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีรองรับความต้องการจากบรรดาภาคเอกชนแต่อย่างใด โดยยกตัวอย่างล่าสุดก็มีความคืบหน้าจาก AT&T ผู้ให้บริการเครือข่ายอันดับสองในสหรัฐ ได้ประกาศตัวโครงการทดลอง Project AirGig เพื่อทดสอบให้บริการอินเตอร์เนตไร้สายความเร็วสูง (Ultra-Fast Wireless Broadband) ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบ “Millimeter Wave” ที่จะทำให้สามารถมีขอบเขตการให้บริการที่ครอบคลุมได้กว้างมากยิ่งขึ้นสอดคล้องไปกับเครือข่าย 4G/5G ทั้งในปัจจุบันและอนาคตรวมไปถึงเครือข่าย Home Broadband ซึ่งแล๊บวิจัยของพวกเขาได้พัฒนาอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย สำหรับติดตั้งตามแนวสายไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวนี้

https://www.youtube.com/watch?v=ZF09OWzv_pw

ทาง AT&T อ้างอิงว่า Project AirGig นี้ใช้สิทธิบัตรเทคโนโลยีประกอบการสนับสนุนและพัฒนารวมกันกว่า 100 ฉบับ การพัฒนาอุปกรณ์เสาอากาศสำหรับกระจายสัญญาณในโครงการนี้เอง ก็ได้เลือกใช้วัสดุประเภทพลาสติกเป็นสำคัญ เพื่อควบคุมต้นทุนการติดตั้งให้มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด โดยทาง AT&T จะเริ่มทดสอบภาคสนามของบริการ AirGig ดังกล่าวนี้ตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นไป

ที่มา: gsmarena

About Author

iSkyline

iSkyline

Partners