เอไอเอส รับรางวัลบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดประจำปี 2558

โดย nookzz | 21 สิงหาคม 2558 เมื่อ 12:37 น. | อ่าน 29

AIS รับรางวัล_2เอไอเอส โดย นายวิทิต ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการ รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2015  บริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสูงสุดในทุกอุตสาหกรรม ประจำปี 2558  ด้วยมูลค่าแบรนด์องค์กรที่สูงถึง 574,029 ล้านบาท โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งเอไอเอสได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากผลงานวิจัยดีเด่นการประเมินค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรในประเทศไทย โดยหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

About Author

nookzz

nookzz

Partners