เปิดโครงการ “จุฬาฯ – ซัมซุง โซโน สคูล” หลักสูตรพัฒนาศักยภาพการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์ ครั้งแรกในเมืองไทย

โดย syndana | 21 กรกฎาคม 2558 เมื่อ 17:14 น. | อ่าน 189

unnamed (1)ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือซัมซุงเปิดโครงการ “โซโน สคูล” หลักสูตรพัฒนาศักยภาพการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์ ครั้งแรกในเมืองไทยเพื่อส่งเสริมความชำนาญและเพิ่มทักษะให้แพทย์ทั่วประเทศ

ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับซัมซุง เปิดโครงการ “จุฬาฯ – ซัมซุง โซโน สคูล: โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง ทางสูติศาสตร์ (อัลตราซาวด์)” อย่างเป็นทางการครั้งแรกในเมืองไทย เพื่ออบรมและฝึกทักษะการใช้เครื่องตรวจอัลตราซาวด์ ส่งเสริมความชำนาญและเพิ่มทักษะให้แพทย์ทั่วประเทศ ในการตรวจวินิจฉัยและดูแลมารดาตั้งครรภ์รวมถึงทารกในครรภ์ให้ปลอดภัยและมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในแม่ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ โครงการนี้เป็นโครงการเพื่อสังคมระดับโลกของซัมซุงซึ่งจัดขึ้นใน 20ประเทศทั่วโลก

          รศ.นพ. ธีระพงศ์ เจริญวิทย์ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “สตรีมีครรภ์ในประเทศที่กำลังพัฒนามีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว 25 – 40 เท่า ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่สามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวคือ ความสามารถที่จะตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ในช่วงต้นของการตั้งครรภ์ ทางการแพทย์ได้มีการนำเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงหรือเครื่องอัลตราซาวด์มาใช้ ที่ปัจจุบันมีการพัฒนาไปมาก มีทั้งแบบ 2 มิติ 3 มิติ และ 4  มิติ ช่วยให้สามารถตรวจทารกในครรภ์ได้ละเอียดและชัดเจนขึ้น การใช้เครื่องอัลตราซาวด์ช่วยแพทย์ในการตรวจพบความผิดปกติของทารกในครรภ์ โดยใช้ตรวจความพิการแต่กำเนิด นอกจากนี้ยังสามารถตรวจเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ของทารก ปริมาณน้ำคร่ำ ลักษณะของรกและตำแหน่งที่ รกเกาะและสายสะดือ เป็นต้น หากแพทย์ไม่มีความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องหรือไม่มีความเชี่ยวชาญ อาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดในการรายงานข้อมูลซึ่ง โครงการ ‘จุฬาฯ – ซัมซุง โซโน สคูล: โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์’ นี้จะช่วยให้แพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมมีความเชี่ยวชาญและมั่นใจในการใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์วินิจฉัยความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในครรภ์ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น อันจะมีผลช่วยในการลดอัตราการเสียชีวิตในแม่ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ได้”

unnamed“ความร่วมมือในโครงการ ‘จุฬาฯ – ซัมซุง โซโน สคูลกับซัมซุงในครั้งนี้ถือเป็นโซโน สคูลแห่งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามปณิธานของหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเป็นเสาหลักในการให้ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านอัลตราซาวด์ แก่แพทย์ทั่วประเทศ”

นางสาวศศิธร กู้พัฒนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “ซัมซุงมีพันธกิจหลักที่สำคัญในการทำกิจกรรมตอบแทนสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอันล้ำหน้าของซัมซุงมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขในประเทศไทย จึงเป็นที่มาของโครงการ ‘จุฬาฯ –ซัมซุง โซโน สคูล: โครงการพัฒนาศักยภาพ การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์’ ที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างซัมซุงและหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการร่วมมือกันอย่างแข็งขันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพการศึกษาทางด้านสุขภาพและการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแพทย์ โครงการนี้เป็นโครงการเพื่อสังคมระดับโลกของซัมซุงซึ่งปัจจุบันจัดขึ้นใน 20 ประเทศทั่วโลกทั้งในแถบเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป และ อเมริกาเหนือ รวมถึง 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม สำหรับในประเทศไทย ‘จุฬาฯ – ซัมซุง โซโน สคูล’ จัดอบรมทักษะให้แพทย์ใช้เครื่องอัลตราซาวด์ ทั้งในระดับเบื้องต้นสำหรับแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจอัตราซาวด์บ้างหรือไม่มีเลย และระดับสูงสำหรับสูติแพทย์และแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจอัลตร้าซาวด์ คอร์สละ35 คน ภายใน 1 ปี จะมีการอบรมอย่างน้อย 6 ครั้ง มีแพทย์เข้าร่วมกว่า 200 คน โดยใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์ของซัมซุงในการเรียนการสอน และได้เริ่มเปิดอบรมมาแล้วตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมา โดยมีแพทย์ที่เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 207 คนจากการจัดอบรม 5 ครั้ง การเปิดอบรมแต่ละครั้งได้รับผลตอบรับที่ดีจากแพทย์ซึ่งสนใจลงทะเบียนและเข้าร่วมมากมาย ซึ่งแพทย์ส่วนใหญ่มาจากโรงพยาบาลในภาคกลาง อีสานและใต้ การอบรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะโครงการสนับสนุนค่าเดินทาง ที่พัก ตลอดการอบรม”

นายแพทย์ไพรวัลย์ พัชรธรรม โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ อ.กำแพงแสน         จ.นครปฐม กล่าวว่า“หลังจากได้เข้าร่วมอบรมกับโครงการจุฬาฯ – ซัมซุง โซโน สคูล ก็ได้นำความรู้และประโยชน์ที่ได้ กลับไปใช้ดูแลสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์ โดยการใช้เครื่องอัลตราซาวด์สำหรับช่วยดูแลเพิ่มเติม ถือว่าได้เพิ่มประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้และทักษะเพื่อดูแลสตรีตั้งครรภ์ได้ ทำให้มีความมั่นใจในการดูแลคนไข้เพิ่มขึ้น คิดว่าโครงการนี้น่าจะมีส่วนลดอัตรามารดาตั้งครรภ์และทารกในครรภ์เสียชีวิตน้อยลง และโครงการนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะสูตินรีแพทย์เท่านั้น แต่เป็นความรู้พื้นฐานสำหรับแพทย์สาขาอื่นๆ ได้อีกด้วย”

unnamed (2)แพทย์หญิงนันทิดา ปราบนุชวงษ์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี กล่าวว่า         “เข้าร่วมอบรมกับโครงการจุฬาฯ – ซัมซุง โซโน สคูล เพราะอยากจะพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ หลังจากเรียนจบ ซึ่งโครงการนี้มีประโยชน์มาก วิทยากรที่ให้ความรู้มีชื่อเสียงระดับประเทศ ระหว่างอบรมก็ได้ลงมือปฏิบัติจริง ถือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ หลังจากผ่านการอบรมก็มีความมั่นใจมากขึ้นในการตรวจคนไข้ที่เป็นสตรีตั้งครรภ์ ช่วยให้แพทย์ทำงานได้ง่ายขึ้น อุปสรรคน้อยลง นอกจากนี้ยังได้นำความรู้ที่ได้ไปช่วยสอนแพทย์รุ่นน้องที่เป็นนักศึกษาแพทย์อีกด้วย สำหรับการฝึกใช้งานเครื่องอัลตราซาวด์ถือเป็นเรื่องความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับแพทย์ทุกคน เพราะแพทย์ต้องมีความรู้ที่อัพเดท เพราะการไม่รู้อาจทำให้คนไข้เสียประโยชน์ได้”

ติดตามข่าวสารและรายละเอียดการอบรมได้ที่www.facebook.com/sonoschoolthailand / www.sonoschoolthailand.org  หรือ โทร. 09-4249-6503

เกี่ยวกับ ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์

บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จุดประกายแรงบันดาลใจและสร้างวิถีแห่งอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น พร้อมกับสร้างนิยามใหม่ให้กับโลกของโทรทัศน์ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์อัจฉริยะสวมใส่ได้ แท็บเล็ต กล้องถ่ายภาพ เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การแพทย์ ระบบเครือข่าย สารกึ่งตัวนำและLED โซลูชั่น นอกจากนี้เรายังเป็นผู้นำด้านแนวคิด Internet of Things ผ่านโครงการต่างๆ ของเรา อาทิ โครงการสุขภาพดิจิตอล (Digital Health) และโครงการบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) บริษัทฯ มีพนักงาน 319,000 คนอยู่ในประเทศต่างๆ 84 ประเทศ และมีรายได้สุทธิต่อปีกว่า 196 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  ท่านสามารถรู้จักกับเรามากยิ่งขึ้นผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา ที่ www.samsung.com และบล็อกอย่างเป็นทางการของเราที่global.samsungtomorrow.com

เกี่ยวกับ ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด คือ ผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ไอที และโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย โดยเป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์ ยูเอชดีทีวี แอลอีดีทีวี ตู้เย็นแบบไซด์บายไซด์ ตู้เย็น 2 ประตู เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ เครื่องปรับอากาศ เตาอบไมโครเวฟ จอแอลเอฟดี เลเซอร์พรินเตอร์แบบมัลติฟังก์ชัน สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและกล้องดิจิตอล มีพนักงานประมาณ 5,000 คน ในส่วนการขาย การตลาด และการผลิต เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ http://www.samsung.com/th

เกี่ยวกับ โครงการ ‘จุฬาฯ – ซัมซุง โซโน สคูล

โครงการ ‘จุฬาฯ – ซัมซุง โซโน สคูล (CU – Samsung SONO School) เป็นโครงการเพื่ออบรมและฝึกทักษะการใช้เครื่องตรวจอัลตราซาวด์ ส่งเสริมความชำนาญและเพิ่มทักษะให้แพทย์ทั่วประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม (Citizenship Program) ด้านสุขภาพและการแพทย์ของซัมซุงทั่วโลก จัดอบรมทั้งในระดับเบื้องต้นสำหรับแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจอัตราซาวด์บ้างหรือไม่มีเลย และระดับสูง สำหรับสูติแพทย์และแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจอัลตร้าซาวด์

About Author

syndana

syndana

Partners