กทค. มีมติปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็น 29 บาท

โดย nookzz | 21 พฤษภาคม 2556 เมื่อ 20:59 น. | อ่าน 5

IMG_8408นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภารกิจโทรคมนาคม (รองเลขาธิการ กสทช.) กล่าวถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งที่ 19/2556 เกี่ยวกับเรื่องค่าธรรมเนียมโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Porting Fee) ว่า ที่ประชุม กทค. มีมติรับทราบรายงานของบริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด (Clearing House) ที่นำเสนอข้อเสนอในการปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีมติอนุมัติค่าธรรมเนียมการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตรา 29 บาทต่อเลขหมาย โดยเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้กำหนดใช้โดยเร็วที่สุดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556

รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุม กทค. ได้มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. พิจารณาต้นทุนการให้บริการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แล้วนำเสนอเสนอให้ กทค. พิจารณาทบทวนทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้บริโภค

มีมติปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็น 29 บาท

About Author

nookzz

nookzz

Partners