AIS พร้อมลุย IoT, VDO และ VR ก้าวสู่การเป็น Digital Platform for Thais หนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล

โดย nineFangKhaoW | 21 กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อ 18:28 น. | อ่าน 13

สมชัย เลิศสุธิวงค์ CEO-AISAIS ประกาศวิสัยทัศน์ด้านความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในงานสัมมนา “Digital Intelligent Nation 2018” พร้อมลุยใน 3 แพลตฟอร์มสำคัญ ทั้ง IoT, VDO และ VR หวังสร้าง IoT Ecosystem หนุนอุตสาหกรรม และเปิดโอกาสใหม่ในการขายคอนเทนต์ของศิลปิน

เตรียมความพร้อมเครือข่ายที่รองรับ IoTโดย AIS เตรียม 2 เครือข่ายเพื่อรองรับกับ IoT โดยเฉพาะคือ Narrow Band IoT และ eMTC (Enhance Machine Type Communication) เริ่มต้นทั่วกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ 9 จังหวัด รวมไปถึงยกระดับเครือข่าย Data ทั่วประเทศสู่ Next G Network ที่รองรับการใช้งานระดับ 1GB

719และเพื่อให้เทคโนโลยีดิจิทัลได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม AIS จึงประกาศเจตนารมณ์และความพร้อมสู่การเป็น Digital Platform for Thais ด้วยการเปิดตัว 3 แพลตฟอร์มสำคัญ คือ AIS IoT Alliance Program (AIAP), VDO Platform “Play 365” และ VR Content Platform เพื่อเป็นแกนกลางสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพัฒนาบริการตอนนี้ให้เกิดขึ้นได้จริง โดยเน้นการยกระดับขีดความสามารถและสร้างโอกาสใหม่ๆ

714 สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า จากความพร้อมของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภค ตลอดจนรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถเริ่มใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาตอบโจทย์การใช้ชีวิตและการดำเนินกิจการเทียบเท่ากับระดับสากล ทำให้ปีนี้คือช่วงเวลาสำคัญที่คนไทยจะต้องผนึกกำลังสร้างสรรค์ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อประเทศไทย อันจะเป็นการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลภาพรวมได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

715 716 717 718โดยปี 2560 ที่ผ่านมา ภาพรวมอุตสาหกรรมยังคงเติบโตถึง 4% (สูงกว่า GDP) อัตราการเติบโตของการใช้งานเฉลี่ย Mobile Internet ต่อบุคคลเพิ่มขึ้นถึง 80% เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งคนไทยใช้งานดาต้ามากถึง 7.3GB ต่อคนต่อเดือน และใช้เวลาอยู่บนโซเชียลเน็ตเวิร์กเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 4.8 ชั่วโมง หรือมากกว่า 60% ในขณะเดียวกันคนจำนวนกว่า 41 ล้านคน รับชม VDO Streaming บนมือถือ  ซึ่ง 80% เป็น Local Content รวมทั้งองค์กรได้เริ่มหันมาใช้คลาวด์เป็นมาตรฐานใหม่ในการยกระดับการบริหารจัดการ

720 721ในส่วนของ AIS ได้พัฒนาเครือข่ายและบริการเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมงบลงทุนด้านเครือข่ายกว่า 35,000 – 38,000 ล้านบาท เพื่อขยายเครือข่ายมือถือสู่ Next Generation ที่รองรับความเร็วถึง 1GB การขยายเครือข่าย Narrow Band IoT และ eMTC (Enhance Machine Type Communication) เพื่อรองรับ IoT และ AIS Fibre รวมถึงการจับมือกับผู้นำด้านคอนเทนต์วิดีโอใหม่ๆ ทั้งจากระดับโลกหรือของไทย ก็นับว่าเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในการให้บริการกลุ่มลูกค้าองค์กรให้มากยิ่งขึ้น

729โดยเครือข่าย eMTC เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีเครือข่ายมาตรฐานที่ควบคู่กับเทคโนโลยี NB-IoT โดยมีคุณสมบัติเสริมซึ่งกันและกัน เช่น eMTC สามารถสนับสนุนการใช้งาน IoT แบบเคลื่อนที่ สามารถรับ/ส่ง ข้อความเสียงในอุปกรณ์ IoT ยุคใหม่ๆ ได้ ในขณะที่ NB-IoT จะเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานของอุปกรณ์และสามารถสื่อสารได้ในระยะไกล อย่างไรก็ตามด้วยมาตรฐาน 3GPP ได้ออกแบบให้ eMTC และ NB-IoT สามารถใช้งานร่วมกับ 5G ในอนาคตด้วย จึงเป็นเทคโนโลยีที่จะสามารถใช้งานได้ในระยะยาว

731ด้านการเติบโตเพียงอุตสาหกรรมสื่อสาร อาจไม่เพียงพอในการช่วยยกระดับประเทศให้แข็งแกร่งได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงมีความมุ่งมั่นที่จะขยายบทบาทสู่การเป็น Digital Platform for Thais ในฐานะแกนกลางสนับสนุน เชื่อมต่อทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องเข้ามาทำงานร่วมกันในลักษณะของ Ecosystem เพื่อขยายขีดความสามารถเหล่านั้นผ่านดิจิทัลสร้างการเติบโตสู่ทุกภาคส่วนของประเทศ โดยพร้อมเริ่มต้นใน 3 แพลตฟอร์มสำคัญ ที่ประกอบด้วย

728 730AIS IoT Alliance Program (AIAP) โครงการความร่วมมือของสมาชิก 70 รายจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี IoT ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย ผู้ผลิตเทคโนโลยี นักพัฒนาอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ, Product, Service หรือ Solution เพื่อให้เกิดการพัฒนา IoT Solution หรือ Business Model ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ขยายประโยชน์สู่ภาคประชาชน เสริมการบริหารจัดการในทุกภาคส่วน

722 724 723 The Play 365 : Local VDO Platform ที่เปิดโอกาสให้ศิลปิน สื่อมวลชน นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ทุกวงการสามารถนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น สร้างโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยทุกคน พร้อมโครงสร้างรายได้และโมเดลที่เหมาะสม สอดคล้องกับตัวเลขผู้ชมที่แท้จริง ตลอดจนการซื้อลิขสิทธิ์ช่องข่าวและการ์ตูนระดับโลกอย่าง CNN และ Cartoon Network มาเสริม ซึ่งเป็นช่องที่ AIS ยังไม่เคยมี

727AIS IMAX VR : VR Content Platform ที่เปิดโอกาสให้นักพัฒนาคอนเทนต์ VR สามารถเรียนรู้จากผู้ผลิต VR อันดับหนึ่งของโลกอย่าง IMAX พร้อมโครงการ VR Content Creator Program ที่ AIS ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเวทีของการสร้างคอนเทนต์ VR ให้กับอุตสาหกรรม

NB-IoT shield หัวใจสำคัญในการพัฒนาอุปกรณ์ IoT Smart Motor Bike Tracking อุปกรณ์ IoT วัดความชื้นในข้าว เพื่อการเกษตร อุปกรณ์ IoT กับตู้เก็บยาในโรงพยาบาล

About Author

nineFangKhaoW

nineFangKhaoW

Partners