ดีแทค สนับสนุนมติ ครม. และ รมต.ไอซีที ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตโทรคมนาคมเหลือ 0%

โดย shyboy | 28 มกราคม 2550 เมื่อ 00:42 น. | อ่าน 13
ดีแทคสนับสนุนมติ ครม. ดังกล่าว เพราะนับเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค และยังส่งผลดีต่อธุรกิจของ ทีโอที และ กสท. ในอนาคต

23 มกราคม 2550 – ซิคเว่ เบรคเก้ ซีอีโอดีแทค ให้ความเห็นถึงมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคมลงเหลือ 0% จากเดิมที่จัดเก็บในอัตรา 10% ว่าดีแทคสนับสนุนมติ ครม. ดังกล่าว เพราะนับเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค และยังส่งผลดีต่อธุรกิจของ ทีโอที และ กสท. ในอนาคต อีกทั้งขอขอบพระคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีที่ได้พยายามขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศให้พัฒนาต่อไป ทั้งนี้เพราะภาษีสรรพสามิตนั้นถูกกำหนดขึ้นเพื่อควบคุมการบริโภคสินค้าบริการที่ฟุ่มเฟือย และการที่มติ ครม. ได้ประกาศออกมาเช่นนี้เท่ากับเป็นการยืนยันว่าบริการโทรศัพท์มือถือเป็นบริการพื้นฐาน ไม่จัดอยู่ในประเภทฟุ่มเฟือยแต่อย่างใด ตนเชื่อว่าอนาคตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยจะสามารถพัฒนาก้าวหน้าได้อีกมาก ซึ่งผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมติ ครม. ครั้งนี้ ก็คือผู้บริโภคนั่นเอง.
 


DTAC supported the cabinet and the ICT minister for imposing 0% excise tax on telecom service
 
23 January 2007 – CEO Sigve Brekke said, “We really appreciate the cabinet’s resolution today as it’ll protect consumers from having to shoulder additional cost. We feel thankful to the ICT minister, in particular, for his attempt to move the telecom industry forward”.
 
Principally, he added, excise tax was to be imposed on luxurious goods to keep consumption of such products and service at the minimum.
 
The cabinet’s resolution means that telecom service has been acknowledged as basic infrastructure for everyone.
 
The 0% excise tax will also be positive TOT and CAT in their future businesses, he said.

About Author

shyboy

shyboy