2 ทีมชนะเลิศ โครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางฯ

โดย memine | 20 พฤศจิกายน 2560 เมื่อ 13:41 น. | อ่าน 164

312

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมกับ ชมรมผู้พิพากษาสมทบฯ กรมทรัพย์สินทางปัญญา องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดพิธีรับถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ให้กับทีมผู้ชนะเลิศประเภทภาษาอังกฤษ ได้แก่  ทีม พู่มี่ โดย นางสาวปัณฑารีย์ ธนพัฒน์หงส์ (ซ้ายสุด)  และนางสาวภรภัทร ศรีนพนิคม (ที่จากซ้าย)  จาก คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทีมผู้ชนะเลิศประเภทภาษาไทย ได้แก่ ทีม I Believe I can Fly โดย นายดุษพงษ์ คันธจันทร์ (ที่จากขวา และนางสาวลดานุช ปุพพโก (ขวาสุด) จาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการแข่งขันแถลงการณ์ด้วยวาจาในศาลจำลอง โครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  (CIPIT Court Young Ambassador Award 2017) โดยได้รับเกียรติจาก ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย นางสุวิชา นาควัชระ (ที่จากซ้ายอธิบดีผู้พิพากษา และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล (ที่ จากขวารองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ร่วมแสดงความยินดี   

About Author

memine

memine

Partners