“VR009” รหัสจากฟ้า…เรื่องเล่าพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารของในหลวง

โดย RingRangRung | 20 ตุลาคม 2559 เมื่อ 16:11 น. | อ่าน 1,807

capture-20161020-152031เป็นภาพที่คนไทยคุ้นเคยเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจในทุกๆ พื้นที่โดยมีอุปกรณ์ข้างพระวรกายทั้ง กล้องถ่ายภาพ, แผนที่ และสิ่งที่สำคัญคือ วิทยุสื่อสาร ที่พระองค์ทรงโปรดเป็นอย่างมาก 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพระราชทานคำแนะนำด้านการสื่อสารทางวิทยุ ให้ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานต่างๆนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ

  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับกิจการวิทยุสมัครเล่น

นายมนัส ทรงแสง ผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวว่า สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้มีการก่อตั้งกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 แต่ก็ไม่สามารถเปิดกิจการขึ้นมาได้เนื่องจากมีความกังวลด้านความมั่นคงของชาติในสมัยนั้น

05

“จนกระทั้งในปี พ.ศ.2524 พล.ต.ต. สุชาติ เผือกสกนธ์ อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขในขณะนั้น ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท ก็ได้มีความพยายามผลักดันให้เกิดกิจการวิทยุสมัครเล่นที่ถูกต้องตามกฏหมายขึ้นมา และได้นำความเข้าไปกราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชทานคำแนะนำจากพระองค์ท่าน พระองค์ก็ทรงเห็นชอบกับความคิดนี้”

เมื่อได้รับพระราชทานคำแนะนำ พล.ต.ต. สุชาติ จึงได้จัดตั้งชมรมวิทยุอาสาสมัคร หรือ VR (Voluntary Radio) ขึ้นมา และคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกชมรมได้จะต้องมีใบประกาศนียบัตรวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น และต้องผ่านการสอบประวัติที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กับตำรวจสันติบาล แล้วจึงจะได้สัญญานเรียกขาน VR

06สำหรับ VR001 ก็คือ พล.ต.ต. สุชาติ ซึ่งในปีนั้นชมรมวิทยุอาสาสมัครก็มีการดำเนินกิจการหลายโครงการ ภายใต้บทบาทของพลเมืองดี ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการผ่านศูนย์ควบคุมข่ายที่มีสัญญาน “ศูนย์สายลม” ในยามที่มีเหตุด่วนเหตุร้าย

DSC02647มาถึงปี พ.ศ. 2530 กรมไปรษณีย์โทรเลข ก็ได้อนุญาตให้มีกิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทยได้ และได้มีการออก ระเบียบของคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2530 ซึ่งภายในระเบียบได้กำหนดให้ใช้สัญญานเรียกขานตามหลักสากล อาทิเช่น VR001 เป็น HS1BA

  • ที่มาของ VR009 / HS1A

หลังจากที่ชมรมวิทยุอาสาสมัคร (VR) เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา พล.ต.ต. สุชาติ (VR001) ก็ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย สัญญานเรียกขาน VR009 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2524 และในวันเดียวกันนั้น พล.ต.ต. สุชาติ ก็ได้นำสมาชิกชมรมวิทยุอาสาถวายพระพรชัยมงคลผ่านช่องทางวิทยุสื่อสาร

DSC02643“หลังจากที่พิธีถวายพระพรฯ จบพวกเราทุกคนก็เงียบ ไม่มีใครคาดคิดว่าพระองค์ท่านจะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณติดต่อกลับเข้ามา พร้อมกับตรัสว่า ‘ขอบใจ VR001 ที่มาอวยพรวันเกิดให้กับ VR009 ในวันนี้’  สร้างความตื่นเต้นและภาคภูมิใจต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก” อดีตรองอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขเจ้าของรหัส VR019 เล่าถึงเหตุการณ์ประทับใจในวันนั้น

04สำหรับสัญญานเรียกขานพระนาม “VR009” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯหลังจากที่มีการออกระเบียบของคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2530 สัญญานเรียกขานของพระองค์ก็ถูกเปลี่ยนใหม่เป็น HS1A (โฮเทล-เซียร่า-วัน-อัลฟ่า) ตามการอ่านออกเสียงของ ITU Phonetic Alphabet

  • วิทยุสื่อสารพระราชา นำพาสุขสู่ราษฎร

นายมนัส เล่าว่า ช่วงที่พระองค์ท่านจะติดต่อเข้ามาบ่อยๆ จะเป็นช่วงปี พ.ศ. 2528 โดยส่วนใหญ่จะเป็นการพระราชทานคำแนะนำเรื่องการใช้เครื่องมือหรือพระราชทานคำแนะนำการเข้าช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ

DSC02637เมื่อครั้งที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 13 ใน พ.ศ.2528  กรมไปรษณีย์โทรเลขได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการติดต่อสื่อสารสำหรับการประสานงานของคณะกรรมการสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสนามแข่งขันทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดซึ่งได้แก่จังหวัดชลบุรี พระองค์ท่านก็ได้พระราชทานคำแนะนำการแก้ไขปัญหาการรบกวนของเครื่องวิทยุถ่ายทอดสัญญาณที่ใช้ในเครือข่ายของคณะกรรมการต่างๆทำให้งานของประเทศชาติไม่เสียหาย

capture-20161020-150852“เพื่อความสะดวก พระองค์ท่านได้พระราชทานอนุญาตให้ใช้ถ้อยคำธรรมดาในการสื่อสาร ขณะที่พระองค์เองก็ทรงติดตามและสอบถามเหตุการณ์ต่างๆอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้งานอุปกรณ์ หรือผลการแข่งขันกีฬาเรือใบ แต่มีสิ่งที่ทำให้ผมเกือบตกเก้าอี้ คือมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระองค์ท่านตรัสถามว่า การที่พระองค์ใช้ VR009 ในข่ายสายลมซึ่งเป็นข่ายของทางราชการเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่? ก็ทำให้พวกเราเงียบไปเหมือนกัน ดีที่ พล.ต.ต. สุชาติ ได้เตรียมการเอาไว้แล้ว และได้ทูลเกล้าฯ ถวายสัญญานเรียกขาน สายลม09 เพื่อให้พระองค์ท่านได้ใช้ในข่ายสายลม เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีระเบียบวินัยและเคร่งครัดต่อระเบียบเป็นอย่างมาก แถมยังทรงใช้ภาษาวอ ได้อย่างคล่องแคล่ว”

capture-20161020-151710อีกเหตุการณ์หนึ่งคือ เมื่อครั้งเกิดวาตภัย ณ ตำบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พระองค์ก็ทรงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์สายลม และพระราชทานคำแนะนำวิธีการติดตั้งข่ายสื่อสาร เพื่อติดต่อระหว่างผู้จะเข้าไปยังพื้นที่กับนักวิทยุสมัครเล่นในกรุงเทพฯ อีกทั้งทรงพระราชทานคำแนะนำการเตรียมแบตเตอรี่สำรองสำหรับเครื่องวิทยุมือถือ ทำให้การดำเนินงานช่วยเหลือของกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นประสบผลสำเร็จ สามารถชมคลิปภาพยนต์สั้นที่สร้างจากเหตุการณ์นี้ได้ที่ด้านล่างครับ


“พระองค์ท่านทรงเสียสละเพื่อประชาชนอย่างที่หาใครเปรียบมิได้ ทรงติดตามทุกคลื่นความถี่ แถมยังทรงมอบการบ้านกับ ดร.สุธี อักษรกิตติ์ ให้ไปคิดระบบสายอากาศที่รับส่งได้ในระยะใกล้เพื่อที่จะได้ทรงติดตามการดำเนินงานของราชการในพื้นที่ห่างใกล้ ทุกครั้งที่พระองค์ติดต่อเข้ามาทุกคนก็จะรับฟัง พระองค์ทรงเป็นกันเอง เมืองไทยโชคดีมากๆ ที่พระองค์ทรงเมตตาและทรงงานหนักเพื่อพวกเรา พระองค์ท่านไม่ได้จากเราไปไหนแต่ยังคงอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศ” นายมนัส ทรงแสง กล่าวทิ้งท้าย

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners