ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส บริษัทในเครือทรูฯ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

โดย memine | 20 กันยายน 2560 เมื่อ 16:43 น. | อ่าน 44

258

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดย นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการ (ขวา) มอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ให้แก่ บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด ในเครือทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายภาณุ เตชะพูลผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม(ซ้าย) เป็นผู้แทนรับใบประกาศเกียรติคุณ ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่มีผลงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการ และดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ โดย ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส ได้รับใบประกาศเกียรติคุณดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 10% ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทรู คอร์ปอเรชั่น

About Author

memine

memine

Partners