ดีแทค แจงประเด็นที่ทาง กทค. ชี้ผิดจากการเก็บค่าบริการเกิน 99 สตางค์

โดย shyboy | 20 สิงหาคม 2556 เมื่อ 12:47 น. | อ่าน 22

20120829111643ดีแทค ร่อนจดหมายชี้แจงประเด็นที่เมื่อวานนี้ ทาง กทค โดย นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีเก็บค่าโทรมือถือเกิน 99 สตางค์รายแรกแล้ว สั่ง dtac ต้องคืนเงินส่วนที่เก็บเกินให้ผู้บริโภคพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 (กทค. ชี้ DTAC ผิด เก็บค่าโทรเกิน 99 สตางค์ สั่งคืนเงินส่วนเกินให้ผู้บริโภคพร้อมดอกเบี้ย) มีความว่า

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค  มีนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามกฏหมาย และกฏระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีรายการส่งเสริมการขายที่สอดคล้องกับประกาศ  กสทช. เรื่องอัตราขั้นสูงฯ และขณะเดียวกัน จัดให้มีรายการส่งเสริมการขาย (แพคเกจ) ที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้บริการแต่ละท่าน สามารถมีทางเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานของตน อาทิ ซิม 2499, ซิม 15-16 ใหม่, ซิม ปาท่องโก๋ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ดังที่ดีแทค ได้ชี้แจงตลอดมา ว่าการกำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นบริการการสนทนา หรือการใช้ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต (เดต้า) นั้น เป็นนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับสภาวะการใช้งานจริงในปัจจุบันของผู้บริโภค และพัฒนาการของเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่าไรนัก เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มักต้องการบริการที่ดีขึ้น มีความสะดวกขึ้น ในปริมาณที่มากขึ้น ในราคาที่ยุติธรรม มากกว่าค่าบริการที่ประหยัด แต่ใช้งานได้จำกัด และไม่มีความสะดวกในการใช้งาน ที่สำคัญคือ แพคเกจ เกือบทั้งหมดในปัจจุบัน จะเป็นการผสมผสาน (bundle) ระหว่าง การใช้งานเพื่อการสนทนา และใช้ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต แต่สัดส่วนน้ำหนักของบริการแต่ละด้านจะเป็นอย่างไร ก็ย่อมขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งานของผู้บริโภคแต่ละท่าน ซึ่งผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการจัดทำแพคเกจ ที่มีความหลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค

ที่สำคัญที่สุดคือ ประกาศ กสทช. เรื่องอัตราบริการขั้นสูงฯ นั้น มีผลบังคับใช้ เฉพาะกับบริษัทที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด (SMP) เพียง 2 รายเท่านั้น ไม่ได้มีผลบังคับต่อผู้ให้บริการทุกราย ดังนั้น ประกาศดังกล่าว จึงไม่ได้ให้การคุ้มครองผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ซึ่ง ตั้งแต่ต้นปีนี้ ดีแทคได้ร้องขอให้ศาลปกครอง ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ เหล่านี้ ด้วยความมุ่งหวังที่จะนำมาซึ่งการสร้างบรรทัดฐานที่ชัดเจนสำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศต่อไป

About Author

shyboy

shyboy

Partners