กสทช. พร้อมลุยนำเลขเบอร์มือถือสวยเด็ด มาประมูลกว่า 500,000 หมายเลข

โดย shyboy | 20 พฤษภาคม 2558 เมื่อ 02:40 น. | อ่าน 22

11312790_1594707700767216_2734371866657506151_oข่าวดีสำหรับผู้ชื่อนชอบ นิยมเลขสวย เมื่อ กสทช. มีแนวคิดนำหมายเลขมือถือสวย มาประมูลเพื่อนำรายได้เข้ารัฐ ในเร็วๆ นี้ ตามมติของกทช. ในการประชุมครั้งที่ 39/2553 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ซึ่งมีทั้งหมด 16,320,000 เลขหมาย (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558) และมีหมายเลขที่เป็นเลขสวยที่มีความโดดเด่น หายาก ประมาณ 500,000 หมายเลข ประกอบด้วย เลขซ้ำ 8 ตัวท้าย เลขซ้ำ 9 ตัวท้าย เป็นต้น

ในการประมูลเลขหมายสวยในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทุกภาคส่วนสามารถเข้าร่วมประมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส และทั่วถึง ไม่ก่อให้เกิดการบิดเบือนกลไกตลาด การดำเนินการของ กสทช. เป็นการบริหารจัดการการประมูลเลขหมายสวยในตลาดแรก ระหว่างสำนักงาน กสทช. และผู้เข้าร่วมการประมูลเท่านั้น โดยจะไม่เข้าไปแทรกแซงการดำเนินการซื้อขายเลขหมายภายหลังจากการประมูล รายได้จากการประมูลหมายเลขสวยดังกล่าว เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำส่งรัฐทั้งหมดเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน

นอกจากนี้ยังได้เปิดเผยถึงรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz จากผู้ประกอบการทั้งสามรายที่ได้รับใบอนุญาตฯ เป็นงวดสุดท้ายอีกจำนวน 10,406.25 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,625 ล้านบาท ซึ่งเงินทั้งหมดจะถูกนำส่งเป็นค่าทรัพยากรสาธารณะให้แก่กระทรวงการคลัง และถือเป็นรายได้เข้าประเทศต่อไป

ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเปลี่ยนผ่าน เครือข่าย 2G ไป 3G ที่รวดเร็วที่สุดในโลก

About Author

shyboy

shyboy

Partners