ดีแทค ดันโครงการ Safe Internet จริงจัง เปิดตัวกิจกรรม Digikidz School Visit ร่วมกับ 100 โรงเรียนต้นแบบดิจิทัล

โดย nookzz | 20 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อ 16:51 น. | อ่าน 238

03ดีแทค เดินหน้าโครงการ Safe Internet อินเทอร์เน็ตปลอดภัยต่อเนื่อง มุ่งสร้างพลังเด็กไทยให้มีภูมิคุ้มกัน และรู้เท่าทันภัยของอินเทอร์เน็ต โดยเปิดตัวกิจกรรมล่าสุด “dtac Digikidz School Visit” ในรูปแบบ Edutainment โดยร่วมกับโรงเรียนต้นแบบดิจิทัล นำร่องกว่า 100 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ความรู้พร้อมปลูกฝังเด็กวัยประถมศึกษาให้รู้ถึงการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมจัดประกวดเรียงความมอบทุนการศึกษารวมกว่า 1 ล้านบาท และมอบการ์ตูนอนิเมชั่น  ให้เป็นสื่อช่วยสอนในโรงเรียนด้วย (สามารถกดลิงค์ชมการ์ตูนได้ที่นี่ “ผู้พิทักษ์โลกออนไลน์” )

นางอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คแซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า “ดีแทค มีความมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Safe Internet Experience) และให้ความสำคัญกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน ซึ่งหากศึกษากลุ่มประเทศในแถบตะวันตกจะพบได้อย่างชัดเจนว่า ประเทศที่มีอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่สูง จะตื่นตัวและตระหนักเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยควบคู่กันไปด้วย ซึ่งปัจจุบันได้เป็นประเด็นที่องค์กรต่างๆจากกว่า 100 ประเทศ ต่างให้ความสำคัญจนเกิดเป็นภาคีความร่วมมือที่กำหนดให้มีวันแห่งการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยมากขึ้น (Safer Internet day) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนซึ่งนับเป็นทรัพยากรที่สำคัญของโลกได้ตระหนักรู้เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์”

สำหรับประเทศไทย จากผลสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตในปีพ.ศ. 2557  โดยจากสำนักสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ก็พบว่ามีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มอายุ 15-24 ปี มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 69.7 และรองลงมาคือ กลุ่มอายุ 6-14 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.2 ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งสองกลุ่มหลักคือเยาวชนและเด็กที่เมื่อมีการเข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตสูง หากไม่มีความรู้และคุณลักษณะนิสัยที่ดีเป็นภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ก็จะมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภัยที่มาพร้อมการใช้อินเทอร์เน็ตได้สูงเฉกเช่นกันเดียวกัน โดยเฉพาะเด็กอายุระหว่าง 9-11ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญมากเนื่องจากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งสมอง จิตใจ และอารมณ์ ในขณะเดียวกันก็เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ อยากรู้ อยากเห็น อยากลอง เริ่มมีความเป็นตัวของตัวเอง จึงจัดเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด

02

“ดีแทค มีความต้องการที่จะปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกโดยเริ่มจากเด็กวัยนี้ เพราะเราเชื่อมั่นว่าหากปลูกฝังและสร้างภูมิคุ้มกันได้ตั้งแต่วัยเริ่มต้น ก็จะสามารถพัฒนาให้เขาเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพได้ในอนาคต จึงได้จัดกิจกรรม “dtac Digikidz School Visit” ขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการ Safe Internet  อินเทอร์เน็ตปลอดภัย โดยร่วมกับโรงเรียนนำร่องกว่า 100 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สร้างพลังเด็กไทยให้มีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันภัยของอินเทอร์เน็ต โดยกิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบ Edutainment ผ่านการเล่าเรื่องเป็นนิทานแสดงสดโดยซุปเปอร์ฮีไร่ขวัญใจเด็กๆ “d Hero” ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เป็นฮีโร่ที่สามารถพิทักษ์ตนเองให้ห่างไกลภัยที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ต พร้อมกันนี้ยังได้จัดให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้มีการประกวดเรียงความในหัวข้อ “การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ในความคิดฉัน” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 1 ล้านบาท และยังได้มอบสื่อช่วยสอนชุดการ์ตูนอนิเมชั่น d-Hero เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของทางโรงเรียนในการรณรงค์เรื่องนี้ด้วย

ทั้งนี้หากไม่เริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็กที่เป็นวัยเริ่มต้น และหากองค์กรและโรงเรียนไม่เริ่มให้ความสำคัญกันตั้งแต่วันนี้ อาจจะทำให้เกิดดังตัวอย่างกรณีศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจมาก โดยมีข้อมูลจาก ‘Cyber Bullying Statistics’ www.bullyingStatistics.org พบว่า ในประเทศมาเลเซีย ปัญหาการข่มขู่ ล้อเลียน และส่อเสียด บนโลกออนไลน์พบมากที่สุดในเด็กอายุประมาณ 13-15 ปี โดย 3 ใน 4 ของเด็กมักจะล้อเลียน ข่มขู่ หรือส่อเสียดเพื่อนด้วยการโพสคำเรียกชื่อ ข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสม และ 2 ใน 3 ของเด็กเหล่านั้น รู้สึกว่าการโพสข้อความที่ไม่เหมาะสมหรือการสวมรอยเป็นบุคคลอื่นเป็นเรื่องปกติ และเด็กเหล่านี้จะไม่ตระหนักและไม่รู้สึกผิดในการกระทำของตนและผลที่จะเกิดขึ้นตามมา นั่นจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ได้ว่า พฤติกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรกลับมามองและให้ความสำคัญเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยมีภูมิคุ้นกันภัยจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างเข้มแข็ง” นางอรอุมา กล่าวทิ้งท้าย

About Author

nookzz

nookzz