เอไอเอส แจงโปรฯใหม่คิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที สอดคล้องกับข้อกำหนดของ กสทช.

โดย nookzz | 20 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อ 16:54 น. | อ่าน 21

Pattana_AIS-เอไอเอสยืนยันทุกโปรโมชั่นใหม่ที่คิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที เป็นไปตามข้อกำหนดของ กสทช. ที่ให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทุกรายคิดค่าบริการสำหรับ 3G 2100 ต้องเฉลี่ยไม่เกิน 84 สตางค์ / นาที  ถึงแม้จะส่งผลกระทบกับรายได้และโครงสร้างต้นทุนก็ตาม

นายปรัธนา ลีลพนัง รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า “ตามที่ กสทช.ได้ประกาศให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทุกรายคิดค่าบริการตามการใช้งานจริงเป็นวินาที โดยทุกโปรโมชั่นที่ออกใหม่นับตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.58 หรือช้าสุดไม่เกินวันที่ 1 มี.ค.58 จะต้องคิดค่าบริการตามการใช้งานจริงเป็นวินาทีเท่านั้น โดยอัตราค่าบริการทั้งหมดที่กำหนดต้องไม่เกินที่ กสทช. กำหนดไว้ นั่นคือ สำหรับ 2G อัตราค่าบริการต้องเฉลี่ยไม่เกิน 99 สตางค์ / นาที และสำหรับ 3G 2100 อัตราค่าบริการต้องเฉลี่ยไม่เกิน 84 สตางค์ / นาทีนั้น

เอไอเอสยินดีขานรับนโยบายของภาครัฐดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง และตั้งใจออกแบบโปรฯใหม่ที่คิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาทีขึ้นถึง 8 โปรโมชั่น โดยคำนึงถึงการตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคด้วย โดยทุกโปรโมชั่นมีอัตราค่าบริการเฉลี่ยไม่เกิน 84 สตางค์ / นาที อาทิ แพ็กเกจค่าโทร 70 สตางค์ สำหรับ 60 วินาทีแรก จากนั้นวินาทีต่อไปคิดวินาทีละ 1.6 สตางค์ เป็นต้น ซึ่งเมื่อเฉลี่ยกับโปรโมชั่นทั้งหมดของเอไอเอสที่มีอยู่ในตลาดแล้ว อัตราค่าโทรโปรวินาทีของเอไอเอสทุกแพ็กเกจจึงเป็นไปตามเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนดไว้ ถึงแม้จะส่งผลกระทบกับรายได้และโครงสร้างต้นทุนก็ตาม แต่เราก็เต็มใจที่จะปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐทุกประการ”

About Author

nookzz

nookzz