Vserv เผย ผลแบ่งกลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนไทย ปี 58 พบ 20% เป็นขาแชท

โดย RingRangRung | 20 มกราคม 2559 เมื่อ 20:50 น. | อ่าน 30

SmarphoneCharacter_HeadVserv ผู้นำทางด้านแพลตฟอร์มสมาร์ทดาต้าสำหรับการตลาดและการค้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เผยผลจากรายงาน การแบ่งลักษณะบุคลิกของผู้ใช้สมาร์ทโฟนประจำปี 2558 หรือ Smartphone User Persona Report (SUPR) 2015

ในรายงาน SUPR สำหรับประเทศไทย ที่จัดทำโดย Smartphone User Persona Report (SUPR) 2015 ได้มีการแบ่งส่วนผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนในประเทศไทย โดยแบ่งเป็นประเภทการใช้งานและลักษณะส่วนตัวของผู้ใช้

ภายในรายงานได้เผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการใช้งานแอพพลิเคชั่น, การใช้ดาต้า และรายละเอียดส่วนตัวของผู้ใช้งาน และพบว่าฐานผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนของไทยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) เพิ่มขึ้น 15% จากปี 2556 จนถึงปี 2560 โดยมีผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่า 30 ปี ซึ่งนับเป็น 58% ของผู้ใช้งานทั้งหมดเป็นตัวขับเคลื่อน

นอกจากนี้ในรายงานยังเผยอีกว่า คนไทย ใช้เวลาประมาณ 160 นาที/ต่อวัน บนสมาร์ทโฟนของตัวเอง และสามารถจัดประเภทผู้ใช้ได้ 6 กลุ่ม ประกอบด้วย ขวัญใจวัยแชท, ผู้ใช้มือใหม่, ผู้ใช้ชั้นสูง, นักสนทนาเน้นการโทร, นักดาวน์โหลด และนักสำรวจค้นข้อมูล

โดย 20% ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่ใช้เวลาบนสมาร์ทโฟนกว่า 71 นาทีต่อวัน โดยส่วนมากจะใช้สำหรับการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ค, แชท, การโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต (VoIP) ซึ่งผู้ใช้กลุ่มนี้ถูกขนานนามว่า “ขวัญใจวัยแชท” และผู้ใช้ในกลุ่มนี้ ส่วนมากจะเป็นผู้ชาย เช่นเดียวกันกับกลุ่ม “ผู้ใช้ชั้นสูง” ซึ่งเป็นผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่ใช้เวลาบนสมาร์ทโฟนกว่า 208 นาทีต่อวัน คิดเป็น 17%

ส่วนอีก 13% เป็นผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่ใช้เวลาบนสมาร์ทโฟนเพียง 20 นาทีต่อวัน เพื่อการค้นหาข้อมูลบนเว็บเบราเซอร์และ App Store ได้รับชื่อกลุ่มว่า “นักสำรวจค้นข้อมูล” โดยผู้ใช้ในกลุ่มนี้ ส่วนมากจะเป็นผู้หญิง

สำหรับผลการแบ่งกลุ่มดังกล่าวมาจากการรวบรวมการใช้งานดาต้าอัตโนมัติจากผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟนในประเทศไทยกว่า 565 ราย ภายในระยะเวลา 3 เดือน ด้วยเทคโนโลยีวัดค่าการใช้งานสมาร์ทโฟนที่ติดตั้งบนมือถือของผู้ร่วมการสำรวจ และวิเคราะห์โดยวัดการใช้งานจากพารามิเตอร์ 27 รูปแบบ

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners